Lønafstemning: Sådan skal du gå frem

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal lave en lønafstemning ved årets afslutning? Så læs med her, hvor vi guider dig igennem, hvad du skal gøre, hvad enten du laver løn manuelt eller anvender et automatisk lønsystem, som klarer det meste for dig.

Hvorfor skal du lave en lønafstemning?

Ved årets afslutning udarbejder enhver virksomhed et årsregnskab. I den forbindelse har du som arbejdsgiver også pligt til at kunne stå inde for, at din bogføring såvel som din lønudbetaling er blevet afstemt og udført korrekt. For at kunne dokumentere at din løn er lavet korrekt gennem året, kommer en lønafstemning ind i billedet.

Du skal som minimum kunne fremvise en lønafstemning, der viser de beløb, som du som lønansvarlig har indberettet til SKAT.

Hvad skal du have med i en lønafstemning?

En lønafstemning vil typisk bestå af to dele:

  • Afstemning mellem dit lønsystem og dine indberetninger til SKAT.
  • Afstemning mellem det lønsystem, du bruger, og det økonomisystem, du bruger.

Stemmer de beløb, som du har indberettet til SKAT, overens med de beløb, som du har udbetalt til medarbejderne, er der ingen ko på isen. Men er der ikke overensstemmelse, skal du ind og se på, hvad der er gået galt og rette op på det. Det samme gælder, hvis tallene fra dit lønsystem og dit økonomisystem ikke hænger sammen.

Hele meningen med en lønafstemning er netop at få et overblik over, om der er blevet udbetalt de rigtige beløb til løn gennem året, og om der er blevet indberettet de rigtige beløb til SKAT.

Risiko for færre fejl i lønafstemning med automatisk lønsystem

Uanset om du har anvendt et lønsystem, eller om du har lavet løn manuelt gennem året, skal du lave en lønafstemning ved årets afslutning. Har du lavet løn manuelt, vil du måske opleve, at der vil være en højere fejlmargen, end hvis du har anvendt et automatisk lønsystem.

Risikoen for at lave fejl er større, hvis du selv vil stå for alle udregninger med videre, og har du en revisor til at gå dine ting igennem, vil du sikkert også opleve en øget interesse for løndelen, end det vil være tilfældet, hvis du har lavet løn via et automatisk lønsystem.

Kan du lade din revisor stå for din lønafstemning?

Ja, det kan du sagtens. Faktisk er det den løsning, som langt de fleste virksomheder vælger. Din revisor er godt inde i din virksomheds økonomi, og han eller hun ved præcis, hvordan en lønafstemning skal gribes an for at opfylde alle de gældende krav på området.

Du kan både vælge at lave lønafstemning løbende gennem året, eller du kan lave en opsamling i forbindelse med årets afslutning. Excel er et glimrende program til at lave din lønafstemning i - hvad enten du vælger at gøre det løbende eller tager det hele sidst på året.