Hvad er kørselsfradrag?

Bliver du ofte spurgt om, hvad det der kørselsfradrag egentlig går ud på? Eller vil du selv gerne vide mere om dine muligheder for at søge om det?


Kørselsfradrag bliver også kaldt for befordringsfradrag, og det er penge, som du kan få fra staten for den transport, som du har til og fra arbejde hver eneste dag. Det er ikke arbejdsgiver, der udbetaler kørselsfradrag, og ej heller arbejdsgiver, der indberetter det. Du skal selv angive det på din selvangivelse, når den tid på året kommer.

Hvornår kan du få kørselsfradrag?

For at du kan søge om at få kørselsfradrag, er det et krav, at du skal have mere end 24 kilometers transport til og fra arbejde hver dag. Du skal med andre ord have mere end 12 km fra din bopæl og hen til arbejdspladsen og den samme tur hjem, når arbejdsdagen er slut.

Det er ikke afgørende, hvorvidt du tager bilen, cyklen eller bussen. Alle former for transport giver dig ret til kørselsfradrag.

Hvornår er det ikke muligt at få kørselsfradrag?

Der er en række omstændigheder, der kan medvirke til, at du ikke har ret til kørselsfradrag. Du har ikke ret til befordringsfradrag i tilfælde af:

  • At du bliver stillet firmabil til rådighed
  • At arbejdsgiver betaler for din transport
  • At der er tale om ulønnet arbejde (som eksempelvis et ulønnet praktikophold

Hvor meget kan du få i kørselsfradrag?

Satserne for befordringsfradrag bliver revideret fra år til år, men i 2019 ser de ud som følger:

  • 0-24 km til og fra arbejde per dag: 0 kr.
  • 25-120 km til og fra arbejde hver dag: 1, 98 kr. per km
  • Over 120 km til og fra arbejde hver dag: 0, 99 kr. per km

Hvordan ansøger du om befordringsfradrag?

Hvis du opfylder kriterierne for at modtage kørselsfradrag, er det ikke din arbejdsgiver, som du skal gå til for at få pengene. Det er SKAT. Du logger dig ind på din selvbetjening på SKATs hjemmeside, og påfører her de kilometer, som du kører hver dag til og fra arbejde. Du skal enten gøre det i din årsopgørelse eller din forskudsopgørelse.

Hvad med kørselsfradrag og skat?

Lever din kørsel til og fra arbejde op til de krav, der er, når det kommet til kørselsfradrag, får du et fradrag, som du kan trække fra i dit årlige skatteregnskab. Værdien af kørselsfradrag udgør cirka 27 %. Det vil altså sige, at hvis du har et kørselsfradrag på 1.000 kr., så vil du i sidste ende komme til at spare, hvad der svarer til cirka 270 kr. i skat.

Din årsopgørelse og forskudsopgørelse bliver automatisk udfyldt, når det kommer til rigtig mange oplysninger. Men du skal selv angive din kørsel. Har du først indtastet din kørsel én gang, vil der blive taget udgangspunkt i de samme oplysninger året efter.

Gør derfor altid dig selv den tjeneste at være opmærksom på, om det er de samme antal kilometer, som du tilbagelægger dagligt til og fra arbejde, og om du har haft flere eller færre arbejdsdage i det forgangne år.

Hvad med kørsel i arbejdstiden?

Kørsel i arbejdstiden er en anden sag. Det er ikke SKATs anliggende, men derimod arbejdsgivers. Kører du ud på kundebesøg, til kursus eller andet i din arbejdstid, vedrører det ikke dit kørselsfradrag. Det gælder alene din kørsel fra din bopæl til din arbejdsplads.

Kørsel i arbejdstiden hører under en anden kategori - nemlig kilometerpenge.

Kan studerende få kørselsfradrag?

Ja, det kan de faktisk godt. Studerende kan ansøge om kørselsfradrag på samme vis som lønmodtagere. De kan ikke få kørselsfradrag for deres tur til og fra skole dagligt, da SU ikke bliver opfattet som en lønindtægt. Men med et studiejob kan der være penge at hente, hvis den studerende har mere end 12 kilometer til sit arbejde.

Reglerne for kørselsfradrag som studerende er præcis de samme, som hvis der er tale om en lønmodtager, og den studerende skal på samme vis selv indtaste den kørsel, som han eller hun har haft til sit studiejob på SKATs hjemmeside.

Om turen til og fra arbejde er blevet taget på cykel, i bus eller bil er uden betydning. Alle former for transport giver ret til kørselsfradrag, og selv om udgiften til en cykeltur naturligvis er billigere end en tur med bussen, er det det samme beløb, som kan trækkes fra, når det årlige regnskab skal gøres op med SKAT.

Kan du få kørselsfradrag, hvis du kører sammen med andre?

Ja, det kan du godt. Selvom du er med i en samkørselsordning med en eller flere kolleger, er du stadig berettiget til at få kørselsfradrag. Det gælder både, hvad enten du kører gratis med til og fra arbejde i en kollegas bil, eller det er dig, der lægger bil til. Du kan også stadig få kørselsfradrag, selvom det er det, dig styrer bilen, og de kolleger, som er med, betaler dig penge for at køre med.

Så længe du har en afstand på over 12 km fra din bopæl til dit arbejde, er du berettiget til kørselsfradrag - uanset hvordan du så kommer derhen og hjem igen hver eneste dag.

Hvad er forskellen på kørselsfradrag og kørselsgodtgørelse?

Kørselsfradrag og kørselsgodtgørelse er to forskellige ting. De vedrører forskellige former for kørsel, og der skelnes her mellem, hvorvidt der er tale om kørsel fra dit hjem til dit arbejde, eller om der er tale om erhvervsmæssig kørsel i din arbejdstid.

Kørselsfradrag er et skattefradrag, som du kan få for din kørsel fra din bopælsadresse til dit arbejde. Det er altså den transport, som du har til og fra arbejde hver eneste dag. Hvordan du tilrettelægger kørslen og hvilket transportmiddel, som du vælger, har ikke betydning for det kørselsfradrag, som du kan søge om. Kørselsfradrag skal du angive på din årsopgørelse.

Kørselsgodtgørelse derimod vedrører den kørsel, som du har for din arbejdsgiver eller din egen virksomhed i arbejdstiden. Det har altså intet at gøre med, hvordan du kommer fra dit hjem til dit arbejde. Kørselsgodtgørelse er et fradrag, som du kan få, hvis du kører i din egen private bil, når du eksempelvis tager på kundebesøg eller kører til et kursus i forbindelse med dit arbejde.