Hvad er kilometerpenge?

Bruger du eller en medarbejder egen bil til kørsel i forbindelse med arbejdet, kan du selv eller den enkelte medarbejder være berettiget til at få kilometerpenge. Men hvad er de gældende satser for kilometerpenge? Hvilke betingelser skal være opfyldt? Og hvornår kan du som arbejdsgiver udbetale kilometerpenge?

Alt det og meget mere ser vi nærmere på i denne artikel, hvor du kan finde alt den information, som du skal bruge, om kilometerpenge.

Hvad skal der til for, at du kan udbetale kilometerpenge?

Har en medarbejder brugt sin egen bil til erhvervsmæssig kørsel i arbejdstiden, kan du som arbejdsgiver udbetale kilometerpenge for at dække de omkostninger, som den enkelte medarbejder har haft til kørslen. Kilometerpengene er skattefrie, så længe du følger de fastsatte takster på området.

Udbetaler du en højere takst, kommer medarbejderen til at betale fuld skat af alle sine kilometerpenge, og betaler du en lavere takst, vil pengene stadig være skattefrie. Det er dog et godt udgangspunkt at holde sig til de fastsatte takster - så er du sikker på, at medarbejderen ikke kommer i klemme i forhold til skat.

Hvad er satserne for kilometerpenge i 2019?

Når det kommer til kilometerpenge, så er der to forskellige takster. Der bliver skelnet mellem antallet af kilometer, som den enkelte medarbejder tilbagelægger i løbet af et år. Du skal derfor have styr på, hvorvidt den enkelte medarbejder kører mere eller mindre end 20.000 km i firmakørsel på årsbasis.

Takster for 2019

  • Op til 20.000 km årligt: 3,56 kr. per km

  • Mere end 20.000 km årligt: 1,98 kr. per km

Taksterne gælder kørsel i egen bil eller på egen motorcykel.

Gælder kilometerpenge kun kørsel i bil?

Nej, det gør det ikke. Faktisk kan du også udbetale kilometerpenge til en medarbejder, der har valgt at tage cyklen ud til en kunde. Kører medarbejderen på cykel eller knallert, kan du tage udgangspunkt i den lave takst på 0,53 kr. per km.

Taksten for kørsel på cykel er ikke underlagt nogen maksimum- eller minimumsgrænse, som det er tilfældet med kørsel i bil eller på motorcykel. Lige meget hvor mange kilometer, som der bliver cyklet i arbejdstiden, skal du tage udgangspunkt i den samme sats.

Hvad med kørsel til og fra arbejde?

Kilometerpenge har intet at gøre med kørslen til og fra arbejde. Kørsel fra bopæl til arbejdsplads hører under kategorien kørselsfradrag, som alle, der har mere end 12 km til sit arbejde, har ret til at søge.  

Kilometerpenge vedrører ene og alene kørsel i forbindelse med arbejdet, som for eksempel hvis en medarbejder skal køre ud på kundebesøg, har transport til et kursus eller skal hente en pakke til virksomheden på posthuset. Bliver der stillet en firmabil til rådighed, er der heller ikke tale om kilometerpenge. Kilometerpenge udbetales kun, hvis der er tale om erhvervsmæssig kørsel i egen bil.  Skal du føre kontrol i forhold til kilometerpenge?

Er det dig, der står for at udbetale kilometerpenge i din virksomhed, skal du føre kontrol med medarbejdernes kørsel. Det er ikke alene nødvendigt for at vide hvilken takst, som du skal udbetale efter, men du skal også kunne stå inde for, at kørslen har haft et erhvervsmæssigt formål. Ellers er det ikke lovligt at udbetale skattefrie kilometerpenge.

Arbejdsgiver har pligt til at føre kontrol med:

  • At kørslen har et erhvervsmæssigt formål.

  • Hvornår kørslen starter og slutter, og hvor mange kilometer der er blevet kørt.

  • Hvad formålet er med kørslen.

  • At der bliver beregnet kørepenge ud fra de aktuelle og gældende satser.  

Ændrer satserne for kilometerpenge sig?

Ja, det gør de. Næsten hvert eneste år kommer der en mindre ændring i taksten for kilometerpenge, lige såvel som det er tilfældet i forhold til kørselsgodtgørelse, rejsegodtgørelse og på mange andre områder.

Det er derfor med at holde tungen lige i munden, når du udbetaler kilometerpenge. Har vi lige netop taget hul på et nyt år, vil det med stor sandsynlighed være en ny takst, som du skal tage udgangspunkt i.

Hvordan forholder det sig med kilometerpenge og SU?

Det er faktisk også muligt at få udbetalt kilometerpenge under SU. Reglerne er dog en del anderledes, end når der er tale om kilometerpenge og erhvervsmæssig kørsel.

En af de primære forskelle går på, at det er staten - og altså ikke arbejdsgiver - der udbetaler kilometerpenge i forbindelse med SU.

  • Du skal have mere end 12 km til dit uddannelsessted og dermed mere end 24 km til og fra uddannelsesstedet.

  • Du kan kun få kilometerpenge for rejser på op til 300 km.

  • Taksten for kilometerpenge under SU er på 19,15 kr. om måneden per km på den daglige rejse.

Derudover er der også en række andre krav, der skal være opfyldt for, at du er berettiget til at modtage kilometerpenge, mens du er under uddannelse og på SU.

Hvordan skal du forholde dig til kilometerpenge, når du laver løn?

Når du laver løn, er det vigtigt, at du er godt inde i reglerne for kilometerpenge. Anvender du et lønsystem som eksempelvis Pento, bliver satserne for kilometerpenge automatisk opdateret, så du ikke selv skal sørge for at kende til de gældende takster. Læs mere om, hvordan du skal forholde dig til kilometerpenge, når du anvender Pento.