Hvad er feriepenge?

Det er obligatorisk for enhver arbejdsgiver at betale feriepenge til sine medarbejdere. Feriepenge giver medarbejderne ret til at få udbetalt løn i de perioder, hvor de holder ferie. Feriepenge går ind under ferieloven, og der er en lang række af regler på området. Både når det kommer til afholdelse af ferie, udbetaling af feriepenge og meget andet.

Hvor stor en andel af lønnen udgør feriepenge?

Ferieloven foreskriver, at alle - både timelønnede og månedslønnede - har ret til at få en feriegodtgørelse på minimum 12,5 % af deres løn. Det er lovligt at give dine medarbejdere en højere feriegodtgørelse.

Når du laver løn, skal du dog først og fremmest være opmærksom på, hvad der er angivet i dine medarbejderes ansættelseskontrakter. Feriepenge kan nemlig gøres op på to forskellige måder:

  • Ret til ferie med løn
  • Optjening af 12,5 % af månedslønnen

Hvad er forskellen på de to former for feriegodtgørelse?

Hvis en medarbejder har ret til ferie under løn, kan han eller hun holde ferie uden at blive trukket i sin månedsløn (forudsat at der er opsparet tilstrækkeligt med feriedage) og oven i købet få 1 % i ferietillæg. Bruger en medarbejder flere feriedage, end han eller hun har opsparet, kan arbejdsgiveren vælge at trække medarbejderen i løn.

Har en medarbejder ikke ret til ferie under løn, får han eller hun i stedet 12,5 % af sin løn i feriepenge. Og det er ikke arbejdsgiver, der skal sørge for, at medarbejderen får udbetalt feriepenge, men derimod Feriekonto. Det vil typisk være timelønnede ansatte, som optjener feriepenge på den måde, og som selv skal ansøge om feriepenge under ferie.

Hvordan får medarbejderne deres feriepenge udbetalt?

Hvis ikke medarbejderne har ret til ferie med løn, men i stedet optjener feriepenge, vil de helt sikkert komme til dig for at spørge om, hvordan de får udbetalt deres feriepenge, når de holder ferie.

Det er Feriekonto, der administrerer og udbetaler de feriepenge, som medarbejderne optjener. Og du kan derfor med god samvittighed henvise dertil, hvis en medarbejder kommer til dig med spørgsmål om optjente feriepenge.

Det er også en mulighed at bede medarbejderne logge sig ind på www.borger.dk. Her kan de danne sig et overblik over hvor mange dages ferie, som de har optjent, og hvor stort et beløb, som de kan få udbetalt, når de afholder ferie. De kan også søge om udbetaling af deres feriepenge herinde.

Hvad er Feriekonto?

Feriekonto er en instans, der står for at udbetale feriepenge til lønmodtagere. Det foregår på den måde, at de enkelte arbejdsgivere indbetaler feriepenge for hver enkelt medarbejder til Feriekonto. Når medarbejderen senere holder ferie og kan ansøge om feriepenge, er det Feriekonto, der står for at udbetale pengene.

Tidligere skulle du have underskrevet et feriekort af din arbejdsgiver hver gang, at du holdt ferie og gerne ville have feriepenge udbetalt. Det er ikke længere nødvendigt, og udbetalingen af feriepenge har i og for sig ikke noget med arbejdsgiveren at gøre længere. Det er Feriekonto, der alene står for den opgave.

Hvordan skal du forholde dig til feriepenge, når du laver løn?

Når du laver løn, skal du være opmærksom på, at feriepenge er skattepligtige. Det vil altså sige, at den enkelte medarbejder skal betale skat af sine feriepenge hver eneste måned. Det er nettobeløbet, som du skal overføre til Feriekonto, når du laver løn for en medarbejder, som ikke har ret til ferie under løn. Anvender du et lønsystem, hjælper det dig med at udregne feriepenge for medarbejderne.

Hvad vil feriepengeforpligtelse sige?

Enhver medarbejder har krav på at få feriepenge. Uanset om personen så er fastansat eller timelønnet. Som arbejdsgiver følger der altså en forpligtelse med, idet der bliver ansat en eller flere medarbejdere.

Hvis en medarbejder siger op eller bliver afskediget, skal arbejdsgiver sørge for, at de feriepenge, som medarbejderen har til gode for det kommende ferieår, bliver gjort op og bliver overført til Feriekonto. Feriepengene følger nemlig med medarbejderen, og hvis personen har optjent ferie under sin ansættelse, slipper arbejdsgiver ikke for at betale dem.

Hvordan beregner du feriepenge for en fratrådt medarbejder?

Sidder du som lønansvarlig i en virksomhed, kan du have brug for at kunne beregne en medarbejders optjente feriepenge. Hvis en medarbejder, der har været ansat i en funktionærstilling, vælger at forlade virksomheden, skal arbejdsgiver jævnfør reglerne om feriepengeforpligtelse indbetale de feriepenge til feriekonto, som medarbejderen skal have med sig over i sin nye ansættelse.

For at beregne en medarbejders optjente feriepenge kan du logge dig ind på virk.dk. Her finder du en udførlig vejledning til, hvordan du skal gå frem for at beregne feriepenge.

Hvordan forholder det sig med feriepenge og barsel?

Går en medarbejder på barsel med løn, optjener han eller hun feriepenge på normale vilkår i de måneder, hvor der tikker lønkroner ind på kontoen. Det vil typisk være i en periode på enten tre eller seks måneder afhængigt af ansættelsesforhold.

For at optjene feriepenge under barsel hos arbejdsgiver er det dog en forudsætning, at medarbejderen er ansat i den samme virksomhed efter endt barsel, når de optjente feriedage skal tages i brug. Er det ikke tilfældet, vil der i stedet blive udbetalt feriegodtgørelse og eventuelt feriedagpenge under ferien. Den type af feriepenge bliver udbetalt fra a-kassen.

Hvad sker der, hvis en medarbejder bliver syg under sin ferie?

Hvis en medarbejder bliver syg få dage inden, at han eller hun går på ferie, har personen ret til at holde sin ferie på et senere tidspunkt. Den enkelte medarbejder skal melde sig syg til arbejdsgiver på normal vis og på samme vis raskmelde sig, når sygdommen er drevet over.

Bliver medarbejderen rask igen, inden alle de planlagte feriedage er blevet afholdt, skal personen raskmelde sig til arbejdsgiver og melde ind, hvorvidt han eller hun har tænkt sig at møde ind på arbejde, eller om de sidste feriedage skal afholdes som planlagt.  

Når medarbejderen vælger at gå på ferie, inden sygdommen bryder ud, er der mulighed for at søge om erstatningsferie. Erstatningsferie går dog aldrig ind og dækker de fem første feriedage. De er for egen regning. En gyldig lægeerklæring er nødvendig for at kunne søge om erstatningsferie, og udgiften herfor skal betales af medarbejderens lomme.

Hvilke feriepengeregler skal du være opmærksom på?

  • Feriepenge udgør minimum 12,5 % af lønnen
  • Alle har ret til feriepenge - også ansatte under 18 år
  • Medarbejdere kan enten optjene ret til ferie under løn eller få udbetalt feriepenge fra Feriekonto, når de holder ferie
  • Alle medarbejdere har krav på at holde 3 ugers samlet sommerferie
  • Optjente feriepenge følger den enkelte medarbejder ved opsigelse eller afskedigelse