Hvad er ATP?

Alle lønmodtagere skal indbetale til ATP hver eneste måned, og sidder du og administrerer løn, vil du måske gerne vide mere om, hvad det er for en størrelse, og hvad det egentlig skal gøre godt for.

For de fleste ringer der en klokke, når det kommer dertil, at ATP har noget med pension at gøre. Men hvem skal indbetale til ATP? Hvor meget skal der indbetales? Og hvordan ser de gældende takster ud?

Hvem skal indbetale til ATP?

ATP står for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og det er en kollektiv pensionsordning, der er blevet lavet for at sikre, at der er nok penge at leve for, når tiden kommer til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Langt størstedelen af alle danskere indbetaler til ATP.

Alle lønmodtagere, der arbejder mere end ni timer om ugen, har pligt til at indbetale til ATP, og er du selvstændig eller på efterløn, er det frivilligt. Det er ikke kun dem, der arbejder, der betaler til ATP. Også den del af befolkningen, der er studerende eller på overførselsindkomst, er med i ATP-ordningen.

Er det dig, der står for lønkørslen hver måned, vil du med stor sandsynlighed opleve, at langt størstedelen på lønningslisten skal indbetale til ATP.

Hvor kommer indbetalingen til ATP fra?

ATP er skruet sammen på den måde, at arbejdsgiver og lønmodtager deler kagen. Det er arbejdsgiveren, der står for to tredjedele af indbetalingen i forbindelse med den månedlige lønkørsel, mens lønmodtageren så betaler den sidste tredjedel fra egen lomme.

Hvilken sats, som du skal beregne ATP-indbetalingen ud fra, afhænger både af, hvordan den enkelte medarbejder er aflønnet og hvor mange timer, som personen lægger i virksomheden hver måned.

Lønkørsel og ATP

Når du laver løn, er det dig, der skal sørge for at indberette og indbetale ATP for den enkelte medarbejder. Arbejdsgiver skal som nævnt betale to tredjedele af ATP-beløbet - den sidste tredjedel skal du trække fra medarbejderens månedsløn.

ATP-satserne varierer alt efter, hvordan medarbejderne i virksomheden bliver aflønnet. Der kan både være tale om:

 • Månedslønnede
 • Ugelønnede
 • 14-dages lønnede
 • Løsarbejdere

Hvordan ser de gældende takster for ATP ud?

Er der tale om en privat virksomhed, skal der altid indbetales til ATP med A-sats. Vi vil i det følgende gennemgå ATP-bidragssatserne, der er gældende for 2016-2019.

Det angivne beløb er det samlede ATP-bidrag, der skal indbetales hver måned på vegne af den enkelte medarbejder.

Månedslønnede medarbejdere
 • Mindst 117 arbejdstimer per måned: 284 kr.
 • Under 117 men minimum 78 arbejdstimer per måned:189, 35 kr.
 • Under 78 men minimum 39 arbejdstimer per måned: 94,65 kr.
 • Under 39 arbejdstimer per måned: 0 kr.
Ugelønnede medarbejdere
 • Mindst 27 arbejdstimer per uge: 74, 70 kr.
 • Under 27 men minimum 18 arbejdstimer per uge: 49, 80 kr.
 • Under 18 men minimum 9 arbejdstimer per uge: 24, 90 kr.
 • Under 9 arbejdstimer per uge: 0 kr.
14-dages lønnede medarbejdere
 • Mindst 54 arbejdstimer per 14 dage: 149, 40 kr.
 • Under 54 men minimum 36 arbejdstimer per 14 dage: 99, 60 kr.
 • Under 36 men minimum 18 arbejdstimer per 14 dage: 49, 80 kr.
 • Under 18 arbejdstimer per 14 dage: 0 kr.
Løsarbejdere
 • Per time: 2, 01 kr.