Hvad betyder fri telefon?

Som arbejdsgiver er der mulighed for at tilbyde fri telefon til medarbejderne. Det betyder, at arbejdsgiveren betaler for det telefoniforbrug og den datakommunikation, som de bruger i det daglige.

Fri telefon kan både være i form af en delvis betaling (eksempelvis at arbejdsgiver betaler for det forbrug, som de har i arbejdsøjemed), fuld betaling (arbejdsgiver betaler også for deres private forbrug) eller op til en bestemt beløbsgrænse. Hvor meget eller hvor lidt, som arbejdsgiver vil tilbyde sine medarbejdere, er en individuel sag.

Er fri telefon et skattefrit personalegode?

Nej, det er det ikke på nuværende tidspunkt. Det har tidligere været skattefrit for medarbejdere at få fri telefon fra sin arbejdsgiver, men det er det ikke længere. Som det ser ud her i 2018, skal alle medarbejdere betale skat af den telefon og det internet, som deres arbejdsgiver betaler for dem. I 2018 er skattebeløbet for fri telefon 2.800 kr. om året.

Beløbet ligger fast, uanset hvor meget du bruger din telefon. Det er ikke dit forbrug, som du betaler for. Du betaler ganske enkelt for at have fået muligheden for at bruge det gode, som fri telefon udgør.

Nye regler for fri telefon træder i kraft i år 2020

Når vi kommer til år 2020, kommer der igen andre boller på suppen. Efter at have prøvet det med beskatning af fri telefon af i en årrække, er det blevet besluttet fra centralt hold, at det skal ændres igen.

Det vil altså sige, at når vi træder ind i år 2020, så forsvinder beskatningen af fri telefon. Så bliver det igen gratis og uden omkostninger for medarbejdere at blive stillet fri telefon til rådighed af deres arbejdsgivere.  

Kan det betale sig med fri telefon?

Eftersom det ikke er et gratis gode at blive tilbudt fri telefon af sin arbejdsgiver, vil det altid være en afvejning, hvorvidt det kan betale sig eller ej. Du kan med en simpel beregning finde tal på, hvad du som enkeltperson selv skal punge ud med i abonnement- og telefonudgifter i forhold til de 2.800 kr., som du skal betale årligt, hvis der bliver stillet fri telefon til rådighed af din arbejdsgiver.

Fra år 2020 er der dog ingen tvivl længere. Når de nye regler træder i kraft, og den enkelte medarbejder ikke længere skal betale skat af personalegodet, vil det kunne betale sig for alle og igen blive en mere attraktiv gave fra arbejdsgiver til medarbejder.

Kan du få rabat, hvis din ægtefælle også betaler skat af fri telefon?

det kan du. Hvis du har en ægtefælle, som også bliver stillet fri telefon til rådighed af sin arbejdsgiver, og som også bliver beskattet heraf, kan både du og din ægtefælle få ægtefællerabat. Med ægtefællerabat bliver det skattepligtige beløb sat ned med 25 % - og det gælder for begge ægtefæller.

Bliver du beskattet af fri telefon på årsbasis, vil en ægtefællerabat betyde, at du frem for at skulle betale et beløb svarende til 2800 kr. i 2019 i stedet skal af med 2100 kr. i skat.

Hvad er betingelserne for at få ægtefællerabat?

For at få ægtefællerabat i forhold til fri telefon, er der en række betingelser, som skal være opfyldt.

  • Du skal være gift.
  • Du skal bo sammen med din ægtefælle ved udgangen af året.
  • Den samlede skatteværdi af fri telefon skal udgøre minimum 3600 kr. Ellers bortfalder retten til ægtefællerabat.

Hvordan undgår du uklare regler om fri telefon?

Tilbyder du en eller flere af dine medarbejdere fri telefon, er det altid en god ide at definere på forhånd, hvad den frie telefon kan og må bruges til. Betaler du hele telefonregningen, er det klart, at der også vil være privat forbrug inkluderet. Og det er ganske lovligt, så længe den ansatte betaler skat af telefonen.

Men foretager en medarbejder private køb som eksempelvis togbilletter eller andet over sin telefon på arbejdsgivers regning, er det ikke bare ulovligt, men sikkert også over grænsen for, hvad du vil betale som arbejdsgiver. Tag derfor gerne en snak med den enkelte medarbejder om, hvad dine forventninger er, når du tilbyder fri telefon som et personalegode. Så er der klare linjer - og det er det rareste for begge parter.