AM-bidrag, Lønseddel

Hvad er AM-bidrag?

AM-bidrag er en forkortelse for arbejdsmarkedsbidrag. Alle lønmodtagere og selvstændige er forpligtet til at betale AM-bidrag af deres lønindkomst. Der er tale om en offentlig skat på 8 %. Som arbejdsgiver er det dig, der skal sørge for, at AM-bidraget bliver trukket fra din egen og dine medarbejderes løn hver måned.

Hvordan håndterer du AM-bidrag, når du laver løn?

Er det dig, der laver løn i din virksomhed? Så er det dig, der har ansvaret for, at dine medarbejdere kommer til at betale AM-bidrag til staten på behørig vis. AM-bidraget skal trækkes fra lønnen, når ATP og pensionsbidrag er blevet trukket fra. Derefter går turen til de resterende skatter, som skal trækkes fra.

Anvender du et lønsystem, vil du blive guidet gennem processen, når du skal til at lave den månedlige lønudbetaling.

Fremgår AM-bidraget på dine medarbejderes lønseddel?

Ja, det gør det. AM-bidraget fremgår på lønsedlen på samme vis som ATP, feriepenge, pensionsbidrag med videre. AM-bidraget vil være at finde øverst på lønsedlen som et af de første beløb i lønberegningen.

Er dine medarbejdere i tvivl om, hvad AM-bidrag dækker over, kan du fortælle dem, at det er en skat, som alle lønmodtagere og selvstændige skal betale til staten. Det er ikke en post, som du som arbejdsgiver er herre over.

Hvad går pengene til?

Det arbejdsmarkedsbidrag, som vi alle betaler til staten hver eneste måned, går til forskellige udgifter, som staten har. Det går primært til poster som udbetaling af dagpenge til ledige, efteruddannelse, aktivering, orlov og diverse uddannelsesforløb. Det er altså penge, som går til indsatsen mod at få ledige i arbejde og at give dem nogle ordentlige levevilkår, mens de er uden job.