Fri telefon, Lønseddel, Personalegoder

Hvad betyder fri telefon?

Som arbejdsgiver har du mulighed for at tilbyde dine medarbejdere fri telefon. Det betyder, at du betaler for det telefoniforbrug og den datakommunikation, som de bruger i det daglige.

Fri telefon kan både være i form af en delvis betaling (eksempelvis at du betaler for det forbrug, som de har i arbejdsøjemed), fuld betaling (du betaler også for deres private forbrug) eller op til en bestemt beløbsgrænse. Hvor meget eller hvor lidt, som du vil tilbyde dine medarbejdere, er helt op til dig at vurdere.

Er fri telefon et skattefrit personalegode?

Nej, det er det ikke på nuværende tidspunkt. Det har tidligere været skattefrit for dine medarbejdere at få fri telefon fra sin arbejdsgiver, men det er det ikke længere. Som det ser ud her i 2018, skal dine medarbejdere betale skat af den telefon og det internet, som du betaler for dem. I 2018 er skattebeløbet for fri telefon 2.800 kr. om året.

Beløbet ligger fast, uanset hvor meget du bruger din telefon. Det er ikke dit forbrug, som du betaler for. Du betaler ganske enkelt for at have fået muligheden for at bruge det gode, som fri telefon udgør.

Nye regler for fri telefon træder i kraft i år 2020

Når vi kommer til år 2020, kommer der igen andre boller på suppen. Efter at have prøvet det med beskatning af fri telefon af i en årrække, er det blevet besluttet fra centralt hold, at det skal ændres igen. Det vil altså sige, at når vi træder ind i år 2020, så forsvinder beskatningen af fri telefon. Så bliver det igen gratis og uden omkostninger for dine medarbejdere at blive stillet fri telefon til rådighed.

Hvordan undgår du uklare regler om fri telefon?

Tilbyder du en eller flere af dine medarbejdere fri telefon, er det altid en god ide at definere på forhånd, hvad den frie telefon kan og må bruges til. Betaler du hele telefonregningen, er det klart, at der også vil være privat forbrug inkluderet. Og det er ganske lovligt, så længe den ansatte betaler skat af telefonen.

Men foretager din medarbejder private køb som eksempelvis togbilletter eller andet over sin telefon på din regning, er det ikke bare ulovligt, men sikkert også over grænsen for, hvad du vil betale som arbejdsgiver. Tag derfor gerne en snak med den enkelte medarbejder om, hvad dine forventninger er, når du tilbyder fri telefon som et personalegode. Så er der klare linjer - og det er det rareste for begge parter.