Overgang til ny ferielov

Hvorfor skal vi overhovedet have en ny ferielov?

"Alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - også nye på arbejdsmarkedet. Det er afgørende, at Danmark har en fleksibel, moderne og robust ferielov, der værner om lønmodtagernes ferierettigheder og tager hensyn til arbejdsgiverne"

Beskæftigelsesministeriet, aftale om ny ferielov

Sådan håndterer Pento overgangen til den nye ferielov

Du kan her finde et overblik over, hvordan Pento kommer til at håndtere overgangen til den nye ferielov. Denne side vil kun fokusere på overgangsperioden, og dermed ikke den nye ferielov generelt.

For virksomheden

Pento giver dig et komplet overblik for hele virksomheden

Pento giver dig et overblik over alle feriedage og feriepenge indefrosset for din virksomhed - både for funktionærer og timelønnede. Overblikket vil kunne vises som et totalt overblik, på månedsbasis og per medarbejder. Du vil også kunne downloade dokumentation, som kan afstemmes med hvad der indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler.

For medarbejderen

Pento giver dine medarbejdere et komplet overblik

Overgangen til den nye ferielov kan fremstå svær og uoverskuelig for dine medarbejdere. I Pento vil vi gerne sikre, at både virksomhed og medarbejdere har overblik og forståelse af indefrosset ferie i overgangsperioden, og tilbyder derfor medarbejderne at kunne tilgå et simpelt opsparingsoverblik, direkte fra deres personlige medarbejderprofil.

Indberetninger

Pento sørger for alle indberetninger i overgangsperioden

I overgangsperioden skal der indberettes ferie for alle dine medarbejdere - både funktionærer og timelønnede. Pento indberetter for dine timelønnede medarbejdere løbende, og for dine funktionærer i slutningen af overgangsperioden. Fratrædelser i overgangsperioden indberetter Pento naturligvis også efter de gældende regler.

Indbetalinger

Men hvad så med indbetalingen af feriepengene?

Når overgangsperioden er afsluttet, skal I som virksomhed tage stilling til, hvordan I ønsker at indbetale den indberettede ferie til Lønmodtagernes Feriemidler. I kan vælge mellem at 1) betale hele beløbet med det samme, 2) beholde pengene i virksomheden og betale løbende, eller 3) en kombination af 1 og 2. Beslutningen skal tages i september 2021.

Vigtige datoer for overgangsperioden

31. aug 2020

Overgangsperioden til den nye ferielov slutter, og vi bevæger os ind i den nye ferielov.

31. dec 2020

Sidste frist for indberetning af ferie opsparet i overgangsperioden. Pento står for dette.

1. sep 2021

Første opkrævning udsendes, og virksomheden skal beslutte, hvilken betalingsaftale de ønsker.

1. sep 2019

Overgangsperioden til den nye ferielov starter, og medarbejdernes ferie begynder at blive indefrosset.

Spørgsmål til overgangsperioden

Er der noget, du mangler at få svar på vedrørende overgangsperioden? Så skriv til os på chatten.

Hvornår starter og slutter overgangsperioden til den nye ferielov?

Overgangsperioden til den nye ferielov og samtidighedsferie starter 1. september 2019, og løber over en 12-måneders periode til 31. august 2020

Fra 1. september 2019 vil Pento derfor begynde at indefryse den ferie dine medarbejdere opsparer, som derfor ikke vil være tilgængelig til afholdelse. Pento sørger efter overgangsperioden for at indberette den opsparede ferie til Lønmodtagernes Feriemidler, der vil forvalte feriepengene indtil udbetaling.

Hvem er det der skal indberettes for i overgangsperioden?

Der skal indberettes for alle dine medarbejdere i overgangsperioden. Pento sørger for at indberette for:

Timelønnede med feriepenge
For medarbejdere der opsparer feriepenge (12,5% af den ferieberettigende løn), indberetter og indbetaler Pento løbende til FerieKonto som normalt. Det vil sige, at der for Timelønnede der opsparer feriepenge, vil blive afregnet Skat og AM-bidrag med det samme, og derfor indbetales nettoferiepenge til Lønmodtagernes feriemidler. FerieKonto sender automatisk indberetning og indbetaling for overgangsperioden videre til Lønmodtagernes Feriemidler.

Funktionærer med betalt ferie
For medarbejdere med betalt ferie, skal der i overgangsperioden indberettes 12,5% af den ferieberettigende løn (inklusiv ferietillæg). Feriepengene indberettes og indbetales som Bruttoferiepenge, og beskattes først i forbindelse med udbetaling til medarbejderen. Pento indberetter direkte til Lønmodtagernes Feriemidler når overgangsperioden afsluttes.

Fratrådte funktionærer
For funktionærer med betalt ferie, der fratræder i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020, skal der fortsat indberettes og indbetales til Feriekonto som normalt. Pento sørger for at indberette og indbetale til FerieKonto, som herefter sender indberetningen for overgangsperioden videre til Lønmodtagernes Feriemidler. Har medarbejderen tilgodehavende ferie fra før overgangsperioden, afregnes og udbetales dette til medarbejderen som normalt.


Hvordan foregår indbetaling af ferie opsparet i overgangsperioden?

Alt ferie opsparet fra 1. september 2019 - 31. august 2020 må ikke udbetales direkte til medarbejderen. Alt indbetaling skal ske til den nyoprettede fond Lønmodtagernes Feriemidler, der herefter administrerer og opkræver feriepengene hos dig som arbejdsgiver, og udbetaler til medarbejderen, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

Fratræder en medarbejder i overgangsperioden, sørger FerieKonto for at sende indberetning og indbetaling videre til Lønmodtagernes Feriemidler, for alt ferie opsparet fra 1. september 2019 - 31. august 2020.

Skal jeg som virksomhed betale alt til Lønmodtagernes Feriemidler på én gang?

Der findes 3 forskellige muligheder for, hvordan du kan betale til Lønmodtagernes Feriemidler.

1) Betal det hele med det samme
Du kan indbetale hele beløbet for ferie indefrosset i overgangsperioden med det samme 31. august 2021. Lønmodtagernes Feriemidler vil herefter forvalte feriepengene mod en årlig indeksering, og udbetale feriepengene til dine medarbejdere når de forlader arbejdsmarkedet.

2) Behold feriepengene i virksomheden
Du kan vælge at beholde feriepengene i virksomheden, og selv stå for den årlige indeksering af feriepengene. Lønmodtagernes Feriemidler opkræver herefter feriepengene fra din virksomhed, i takt med medarbejderne forlader arbejdsmarkedet og skal have feriepengene udbetalt.

3) En kombination af mulighed 1 & 2
Du kan vælge at lave en kombination af mulighed 1 og 2, hvor du indbetaler for nogle af dine medarbejdere med det samme, men ikke for alle. Indbetalingen for en medarbejder skal være på det fulde beløb, og kan dermed ikke "afbetales" i mindre bidder over en længere periode.

Hvordan foregår ferieafholdelse i overgangsperioden?

I overgangsperioden afholdes ferie stadigvæk som normalt efter den gamle ferielov, dog med nogle enkelte forbehold.

Alle medarbejdere opsparer stadigvæk ferie efter den gamle ferielov fra 1. januar 2019 - 31. august 2019, hvilket svarer til maksimalt 16,70 feriedage i den periode (eller 3 ugers ferie). Feriedagene vil kunne afholdes i et forkortet Mini-ferieår fra 1. maj 2020 - 30. september 2020, og vil derfor kunne afholdes som 3 ugers hovedferie i sommeren 2020.

Medarbejdere der starter i arbejde efter 1. september 2019, vil ikke have opsparet betalte feriedage til afholdelse i Mini-ferieåret fra 1. maj 2020 - 30. september 2020. Disse medarbejdere har mulighed for at søge om fondsferiedage, så de også har mulighed for at holde ferie i sommeren 2020.

Fondsferiedage er en forudbetaling af indefrosset feriepenge for overgangsperioden, der vil blive modregnet i det beløb medarbejderen får udbetalt, når han/hun forlader arbejdsmarkedet.

Hvad sker der, hvis jeg ikke når at afholde alt min ferie før september 2020?

Når du som medarbejder ikke at afholde alt din ferie før overgangsperioden til Samtidighedsferie 30. september 2020, så vil du kunne få den overskydende ferie overført, og afholde ferien efter reglerne i den nye ferielov. Du vil også kunne anmode om at få udbetalt overskydende feriedage udover 20 dage.

Hvad hvis jeg er en helt ny medarbejder i virksomheden? 

Nye medarbejdere, der ansættes i virksomheden efter 1. september 2019, vil ikke have opsparet betalt ferie til afholdelse i Mini-ferieåret fra 1. maj 2020 - 30. september 2020, da alt ferie de opsparer i virksomheden vil blive indefrosset i Lønmodtagernes Feriemidler.

Ny og tilbagevendende arbejdskraft skal også have mulighed for at afholde ferie, og der er derfor oprettet muligheden for at ansøge om Fondsferiedage. Medarbejdere der er ansat i perioden mellem 1. september 2019 - 31. december 2019, og har opsparet mindre end 8,3 feriedage til afholdelse i Mini-ferieåret, vil kunne ansøge om 8,3 Fondsferiedage

Fondsferiedagene fungerer som et forskud på medarbejdernes indefrosset feriemidler, bestående af 12,5% af medarbejderens ferieberettigende løn, optjent i perioden 1. september 2019 - 31. december 2019. Beløbet for fondsferiedagene, vil blive fratrukket medarbejderens udbetaling af indefrosset feriemidler, når han/hun forlader arbejdsmarkedet.

Fondsferiedage skal ansøges om af medarbejderne selv, det kan virksomheden ikke gøre. Udbetalingen af Fondsferiedage til medarbejderen, har ikke nogen indflydelse på virksomhedens forpligtelse af feriepenge overfor Fonden. Virksomheden vil altid være forpligtet overfor Fonden, svarende til det indberettede beløb for medarbejderne.

Hvad sker der med feriepengene, hvis arbejdsgiveren går konkurs?

Der er altid en risiko for, at en arbejdsgiver går konkurs, og derfor ikke har mulighed for at indbetale de indefrosset feriepenge for overgangsperioden.

Så snart ferien for overgangsperioden er indberettet til Lønmodtagernes Feriemidler, er det fonden der hæfter for udbetalingen til medarbejderne, selvom arbejdsgiver har mulighed for først at indbetale til fonden senere. Det vil altså derfor også sige, at hvis en arbejdsgiver går konkurs i tiden mellem af ferien er indberettet og skal udbetales til en medarbejder, så dækker Lønmodtagernes Garantifond for det indberettede ferie, samt den årlige indeksering af feriepengene.

Hvis virksomheden ikke går konkurs, men derimod opløses, har virksomheden stadigvæk pligt til at indbetale de indberettede feriemidler til fonden.

Hvad er det for en indeksering af feriepengene der tales om?

Uanset om virksomheden vælger at indbetale feriepenge med det samme, eller beholde dem i virksomheden, skal der tilskrives en årlig indeksering til værdien er feriepengene. Indekseringen bliver fastsat hvert år senest den 31. maj, og vil svare til lønudviklingen i markedet, med udgangspunkt i Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik.

Indekseringens formål er blandt andet at inflationssikre medarbejdernes feriepengene, og vil fortsætte indtil at medarbejderen forlader arbejdsmarkedet og dermed får udbetalt feriepengene.

Indekseringen blev senest opgjort af Dansk Arbejdsgiverforening i 2018, og udgjorde på daværende tidspunkt 2,4%.

Hvad hvis en medarbejder fratræder sin stilling i overgangsperioden?

Hvis en medarbejder ansat med ferieordningen Betalt ferie (oftest funktionær) fratræder sin stilling i overgangsperioden fra 1. september 2019 - 31. august 2020, skal fratrædelsen som udgangspunkt håndteres på normal vis, med enkelte forbehold.

Feriegodtgørelsen, som medarbejderen har til rådighed ved fratrædelse, skal stadigvæk indberettes og indbetales til Feriekonto, som herefter sørger for at opgøre og overføre den feriegodtgørelse der er optjent i overgangsperioden, og informere Lønmodtagernes Feriemidler herom - alt sammen baseret på, hvad Pento indberetter og indbetaler til Feriekonto. Der indberettes i specielle felter i eIndkomst, for alt ferie opsparet i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020, så Feriekonto ved præcis hvad der skal sendes videre til Fonden.

Alt tilgodehavende ferie, som er optjent før overgangsperioden, vil blive indberettet og indbetalt som normalt til eIndkomst og Feriekonto, og udbetalt til medarbejderen efter anmodning. Pento sørger naturligvis også for dette.

Kan jeg som medarbejder følge med i, hvor meget ferie jeg har indefrosset?

Yes, det kan du helt bestemt! 

Pento giver et nemt og overskueligt overblik til alle medarbejdere, der har adgang til deres egen personlige medarbejderprofil. Herfra vil du kunne se måned for måned hvad du har indefrosset i overgangsperioden fra 1. september 2019 - 31. august 2020.

Derudover tilføjer vi også en ny sektion på lønsedlen, så de medarbejdere der ikke har adgang til en personlig medarbejderprofil også kan følge med i deres indefrosset ferie.

Samtidig vil alle lønmodtagere kunne logge ind via LD.dk eller Borger.dk, og følge deres indberettede feriepenge for overgangsperioden, når disse indberettes efter overgangsperiodens afslutning. Det vil her være muligt at følge med i feriepengenes udvikling og indeksering, indtil pengene udbetales.

Hvorfor skal en fond forvalte feriepengene, i stedet for bare at udbetale dem?

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov, og dermed overgangen fra forskudt optjening og afholdelse, til samtidighedsferie i den ny ferielov, ville der opstå 5 ugers "overskudsferie", hvilket ville svare til, at medarbejdere kunne have helt op til 10 ugers ferie på 1 ferieår. 5 ugers ekstra ferie ville blive en stor udfordring for virksomheder i forhold til arbejdskraftbehovet, og kunne derfor ikke være en løsning.

En kontant udbetaling af de 5 ugers overskudsferie ville derimod lægge et stort pres på de fleste virksomheders likviditet, og blev estimeret til at danske arbejdsgivere ville skulle udbetale ca 80 mia. kroner. Dette ville ikke kun føre til utilsigtede konkurser, men også påvirke den danske økonomi væsentligt, hvis danske lønmodtagere med ét fik 80 mia. kroner ekstra at forbruge på én gang.

I stedet blev der fundet en løsning, der rent økonomisk stiller både medarbejderne og virksomheder bedst muligt, uden store ændringer i forhold til i dag: Oprettelse af en fond.

Fonden for Lønmodtagernes Tilgodehavende Feriemidler
er oprettet med det formål at forvalte overskudsferien fra overgangsperioden for lønmodtagerne, indtil de opnår folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet. På den måde oprettes der en ekstra opsparing / pension for lønmodtagerne.

1000+ virksomheder er skiftet til Pento

Mærk forskellen med det samme og forstå, hvorfor mange andre virksomheder har valgt at skifte deres gamle lønsystem ud med Pento