Revisorer og bogholdere: Vores forudsigelser for 2018

Sune Thomsen

Den teknologiske udvikling gør livet sjovere for rigtig mange virksomheder. Men det kan også være en stor udfordring at følge med tiden. Også inden for revisionsbranchen. Hvilke tendenser skal du holde øje med for at holde din forretning up-to-date?

Vi har en række bud på, hvad du som revisor eller bogholder kan gøre for at holde dig konkurrencedygtig. Det vil vi tage et kig på i denne uges indlæg.

Konkurrencen vil blive endnu større

Det er ikke kun andre revisionsvirksomheder, der er dine nærmeste konkurrenter i dag. Det er også diverse online regnskabssystemer, som gør det nemmere for virksomhederne at klare deres bogføring selv.

Der popper ligefrem virksomheder op, der specialiserer sig i at hjælpe virksomheder til at blive mere selvhjulpne, så de kan spare deres udgifter til revisorer.

Der vil komme endnu flere systemer til, og konkurrencen vil tage til. Selv rådgivere, der ikke selv er eksperter inden for økonomi, vil kunne hapse dine kunder og hjælpe dem med at komme på et online regnskabssystem.

Skills inden for økonomisk rådgivning og marketing

Et godt kort at have på hånden for dig som revisor eller bogholder i disse tider er økonomisk rådgivning. Her kan du nemlig noget, som computere eller diverse sælgere ikke kan hamle op med. Det er altså et godt sted at dygtiggøre dig og specialisere dig.

Det kan også blive nødvendigt for dig at tilegne dig mere viden inden for salg og marketing, hvis du vil kunne konkurrere med de mange andre aktører på markedet, som kæmper om at snuppe kunderne for næsen af dig.

Nemt at skifte - mere flygtige kunder

Tidligere var det forbundet med meget besvær at skifte revisor eller bogholder. Alle udskrevne papirer eller dokumenter på computeren skulle flyttes rent fysisk. I dag ligger det meste - hvis ikke alt - materiale online, og alt, der kræves for at få adgang, er et login.

Det gør det nemt at skifte, hvis der skulle opstå et bedre tilbud fra en anden leverandør.

Det omskiftelige og nemt tilgængelige aspekt ved at have sine dokumenter liggende online er ikke lutter idyl. Der kan nemmere forekomme manipulation og snyd, hvis der er for mange forskellige aktører ind over.

Det vil forhåbentlig på sigt skabe et opråb og et skift mod at have mere varige relationer. Og det vil kunne komme dig som revisor eller bogholder til gode.

Flere krav fra den nye generation af kunder

For den unge generation af iværksættere klinger ordet revisor eller bogholder i traditionel forstand ikke særlig godt. De er ikke fan af gammeldags systemer, papirarbejde og procedurer. Det innovative, digitale og omskiftelige er i højere grad deres kop te.

Den nye generation af kunder udgør dine fremtidige kunder, og derfor bør du sætte dig ind i, hvad netop de vil efterspørge hos en revisor eller en bogholder.

De vil efterspørge en revisor eller bogholder med en stor teknisk kunnen, som også kender til de digitale regnskabsløsninger. Beder du dem om for mange papirer eller anden form for dokumentation på skrift, vil de hurtigt kunne finde en anden og mere digital løsning.

Er du langsom til at svare tilbage, når du kontakter dig, er det heller ikke deres stil. De er selv tilgængelige non-stop, og de forventer den samme service fra dig. Både når det kommer til tilgængelighed på mobil eller mail.

Kan du svare inden for en time, vil det være det optimale.

Slut med afregning per time

Tager du betaling per time? Timeafregning er en meget anvendt praksis inden for revisorbranchen. Det viser dog ikke dit arbejdes sande værd, men i stedet at du har formået at fastsætte en fair timepris og tage betaling for den tid, som du har brugt.

Giv i stedet en fast pris, som viser hvor meget værdi, du rent faktisk skaber for kunden. Og hvor mange år det har taget at oparbejde din specialistviden. Det udstråler, at du er klar over, hvor meget dit arbejde er værd - og så er prisen også til at regne med for kunden.

Registrering af data vil blive automatiseret

I dag bliver en stor del af vores data registreret automatisk på eksempelvis vores årsopgørelse. Og den slags vil der blive meget mere af i de kommende år.

Her vil der forsvinde mange manuelle opgaver fra dit bord. Du vil få baghjul af de fremadstormende supercomputere, der kan klare det meget hurtigere end dig.

Det er kun et spørgsmål om tid, før du som revisor eller bogholder slet ikke skal ind over selvangivelser eller andre former for årlige opgørelser længere. Det klarer computerne for dig og dine kunder på rekordtid!

Kunstig intelligens - en modspiller eller en medspiller?

Kunstig intelligens muliggør rigtig mange ting, som før har været umulige. Det er et stort skred i den teknologiske udvikling, og det vil få stor indflydelse på mange professioner og brancher, når det for alvor gør sit indtag.

Men udviklingen af kunstig intelligens er ikke kun en trussel for dit fag - selv om det uden tvivl vil snuppe nogle af dine revisoropgaver af mere manuel karakter. Du kan også selv få gavn af udviklingen.

Er du proaktiv, kan du få fingrene i en række smarte værktøjer, som du kan bruge til at gribe din regnskabsføring mere effektivt an.

Hvad kan du bruge kunstig intelligens til?

Du kan som revisor eller bogholder bruge kunstig intelligens til at speede op, når du skal have indtastet data. Du kan ikke bare gøre det hurtigere, men risikoen for fejl bliver også minimeret, når det bliver gjort automatisk i stedet for manuelt.

Det kan også hjælpe dig til nemmere at påvise snyd og forbedre kvaliteten af de analyser, som du udarbejder.

Der er masser af muligheder i kunstig intelligens - også for dig som revisor eller bogholder. Det handler bare om, at du formår at gribe dem og bruge dem proaktivt.

Overser du mulighederne, kan kunstig intelligens blive en konkurrent for dig frem for et effektivt og gavnligt værktøj!

God arbejdslyst!