Produktnyheder - Januar 2019

Sune Thomsen

Vi er allerede igennem de første 10 % af 2019. Tiden går stærkt, men det gør udviklingen af Pento også. Vi arbejder hele tiden på at gøre vores nuværende produkt bedre, hurtigere og mere effektivt at bruge - og samtidig, så bruger vi en masse tid på at tale med vores kunder, så vi kan blive endnu klogere på vores prioriteringer.

Vores fokus er stadig det samme. Vi bygger fremtiden for løn og lønadministration for administratorer, ledere og medarbejdere. Herunder er et hurtigt overblik over de større forbedringer og tilføjelser vi har arbejdet på (og udgivet) i januar.

Medarbejderen har nu et bedre overblik over sine feriefridage

Flere og flere virksomheder tilbyder deres medarbejdere ekstra feriedage. Det synes vi er en fremragende trend, men indtil for nyligt har det ikke været muligt for medarbejderen at se sine tildelte feriefridage.

Det har vi lavet om på nu. Alle medarbejdere, der har adgang til en medarbejderprofil på Pento, og samtidig er så heldige at have fået tildelt feriefridage af deres arbejdsgiver, kan nu logge ind og se det nye overblik.

Screenshot 2019-02-05 09.34.05

Pento indberetter automatisk til Danmarks Statistik - og nu er det endnu lettere

En del af vores kunder er udtaget til årligt, eller kvartalsvist, at indberette lønstatistik til Danmarks Statistik. Det kan være en meget manuelt opgave, som de færreste nyder at bruge tid på. Derfor har vi forsøgt at gøre oplevelsen lidt mere spiselig, så det er nemt at finde frem til de rigtige oplysninger, og samtidig gøre det nemt at registrere i Pento.

Screenshot 2019-02-05 09.35.49

Fratrædelseslabels på medarbejdere, der snart fratræder

En anden ting, som i mange virksomheder stadig tager den lønansvarlige en masse tid og manuelt arbejde, er fratrædelse af en medarbejder. Medarbejderen skal have udbetalt sine eventuelt ubrugte feriedage, og der skal tages højde for ferie der er afholdt i perioden mellem selve opsigelsen og selve fratrædelsesdatoen, som tit ligger flere måneder senere.

Screenshot 2019-02-05 09.37.26

Pento sørger heldigvis for det hele - alt fra indberetning til betaling, samt op- eller nedjustering i antallet af feriedage i perioden op til fratrædelsesdatoen. I januar har vi også sørget for at gøre det lettere at se hvem der snart fratræder, samt hvem der, tilbage i tiden, fratrådte i en bestemt måned - det giver et bedre overblik, og giver en sikkerhed i at pengene bliver udbetalt rigtigt.

Timetillæg kan nu tilføjes sammen med timelønninger

Med Pentos timesatsfunktion, kan du tilføje nye timesatser for hele virksomheden ét sted. Det betyder, at du kan tilføje globale timesatser til flere medarbejdere, uden at skulle ændre det for hver medarbejder individuelt. Det betyder også, at sker der en ændring til en timesats på tværs af virksomheden, f.eks. i forbindelse med at en overenskomst ændres, behøver du kun ændre den ét sted.

Har I derudover brug for lidt mere fleksibilitet, når det kommer til timelønnede medarbejdere? Måske skal de have et nat- eller søndagstillæg? Måske skal de have en bonus i nogle af de arbejdede timer, men ikke i alle? Det har vi nu også gjort nemt.

Screenshot 2019-02-05 09.42.01

Nu kan du tilføje, om en timesats skal være et tillæg eller en timeløn. På den måde er det nemt at administrere lidt mere avancerede timelønnede, og du er 100% sikker på at det bliver indberettet korrekt til SKAT.

Tilføj en bruttolønsordning og bestem selv hvad den skal kaldes og hvordan den skal trækkes

Mange virksomheder benytter sig af bruttolønsordninger som en personalegode til deres medarbejdere. Det er vi store tilhængere af. Hvad vi ikke er nær så begejstrede for, er måden det har foregået på hidtil - så det har vi gjort noget ved.

Screenshot 2019-02-05 09.43.44

Vi har i januar udgivet en helt ny og virkelig simpel måde at oprette nye bruttolønsordninger. Når den er oprettet, er det eneste du skal gøre, at slå den til eller fra på en medarbejder. That’s it.

Screenshot 2019-02-05 09.47.27

De næste 10% af 2019 bliver endnu bedre!

Vi har meget mere på vej. Flere produktforbedringer, men også helt nye ting, du aldrig har set før.

Snart lancerer vi et endnu bedre overblik over de indberetninger Pento foretager til e-indkomst, så du, din bogholder, eller revisor nemmere end nogensinde kan afstemme lønnen. Derudover forbedrer vi vores ferieregistrering, så alle i virksomheden får et mere transparent indblik i hvem der er på ferie hvornår. Ledere vil kunne se hvem i deres afdeling der skal på ferie hvornår, og den lønansvarlige får det store overblik, og kan se hvilke ledere der mangler at godkende deres ferieanmodninger.

Har du idéer eller spørgsmål, er vi klar på chatten nede i højre hjørne af siden - vi glæder os til at høre fra dig!