Overblik over erhvervsforsikringer: Hvilke har du brug for?

Sune Thomsen

Hvilke erhvervsforsikringer er egentlig lovpligtige for din virksomhed? Og hvilke har betydning for dine medarbejdere? Vi vil i dette indlæg gøre det overskueligt for dig hvilke forsikringer, der er lovpligtige for din virksomhed, og hvilke, du ellers kan overveje at tegne.

Erhvervsforsikringer, du ikke må glemme

Der er flere erhvervsforsikringer, der er lovpligtige for alle virksomheder. Dem må du ikke glemme - det giver sig selv. Har du husket at sikre dig mod ulykker i arbejdstiden? Og hvad med erhvervssygdom?

Arbejdsskadeforsikring til dine ansatte

En arbejdsskade er aldrig til at forudsige. Får en medarbejder en finger i klemme i en produktionsmaskine eller kommer til skade på anden vis under sit arbejde, så er personen berettiget til arbejdsskadeforsikring.

Driver du en virksomhed med en eller flere ansatte, har du intet valg. Du skal tegne en arbejdsskadeforsikring til dine ansatte - det står i loven.

Men hvad med dig selv? Hvordan sikrer du, at også du er dækket ved en arbejdsskade? Det gør du ved at tegne en arbejdsskadeforsikring, der dækker dig selv som selvstændig. Det er ikke obligatorisk, men anbefalelsesværdigt. En sådan forsikring går også ind og dækker, hvis du har din ægtefælle ansat i din virksomhed.

Erhvervssygdomssikring til ansatte

Bliver en af dine ansatte syg senere i livet som følge af de arbejdsforhold, som personen har arbejdet under, er der et erstatningskrav. Det kan være alt fra nedsat hørelse, som følge af støjende omgivelser, eller tennisalbue, som følge af ensartede bevægelser.

Har du ansatte i din virksomhed, er det obligatorisk at tegne en erhvervssygdomsforsikring. Det gælder uanset, om du har en eller tredive ansatte.

Vil du gerne helgardere dig, så du også selv modtager erstatning, hvis du som selvstændig bliver syg som følge af dit arbejde? Du bestemmer selv, om du også vil tegne en forsikring til dig selv, der dækker erhvervssygdom. Loven dikterer ikke, at du skal gøre det - men det betyder ikke, at det ikke er en god ide.

Hvilke erhvervsforsikringer er lovpligtige for kun nogle virksomheder?

Kører du i firmabil eller ejer en erhvervsejendom? Er du beskæftiget inden for en branche med rådgivningsansvar? Kan du svare ja til et eller flere af spørgsmålene, så er der flere forsikringer, som du med loven i ryggen er forpligtet til at tegne.

Ansvarsforsikring for køretøjer

Som virksomhedsejer er det obligatorisk at tegne ansvarsforsikring på køretøjer. Det gælder både de køretøjer, der er indregistreret, og de køretøjer, der ikke er. Du behøver altså ikke nødvendigvis eje køretøjet. Det, at du anvender det til erhverv, er tilstrækkeligt.

Ansvarsforsikring ved rådgivning

Har din virksomhed et rådgivningsansvar? Det kan i yderste konsekvens have den betydning, at du kan blive stillet til ansvar, hvis en kunde, som du har rådgivet, har lidt et økonomisk tab som følge af din virksomheds rådgivning.

De brancher, der beskæftiger sig med revision og juridisk rådgivning, har i mange tilfælde et rådgivningsansvar. Det samme gælder eksempelvis bygningskonstruktører. Hvis det også er tilfældet i din virksomhed, skal du tegne en ansvarsforsikring.

Er du usikker på, om det er et krav for din virksomhed? Så kan du rådføre dig med dit forsikringsselskab eller forhøre dig hos din brancheorganisation.

Bygningsbrandforsikring

Driver du din virksomhed fra lokaler, som du sidder til leje i, behøver du ikke tænke på bygningsbrandforsikring. Men ejer du lokalerne, er sagen en anden.

En bygningsbrandforsikring dækker alt fra brand til lynnedslag og installationer som varmeanlæg eller el. Den er obligatorisk at tegne, hvis du har gæld i bygningen.

Har du betalt bygningen ud, bestemmer du selv, om du vil tegne en bygningsbrandforsikring. Så er det kun dig selv, der kan miste penge, hvis bygningen futter af.

Ejer du en ejendom, vil det dog altid være fornuftigt at tegne en bygningsbrandforsikring. Du kan miste fatalt mange penge, hvis uheldet er ude.

Nice to have - no need to have?

Du kan som virksomhedsejer forsikre dig mod næsten alle tænkelige scenarier. Men det er som bekendt ikke gratis at tegne forsikringer. Du bliver derfor nødt til i samråd med dit forsikringsselskab at gøre op med dig selv, hvordan du vil prioritere dine penge. Og hvilke risici, der er forsvarlige for dig at løbe.

Hvilke øvrige forsikringer, der er relevante for dig, afhænger i høj grad af hvilken branche, som du driver virksomhed indenfor. Og det kan dit forsikringsselskab eller din brancheorganisation hjælpe dig med at afgøre. Hav også in mente, hvad der kan have betydning for dine ansatte.

Sundhedsforsikringer

Det er valgfrit for alle virksomheder at tegne en sundhedsforsikring til de ansatte. Forsikringen kan komme både dig som virksomhedsejer og de ansatte til gode.

Bliver en ansat syg, giver dækningen ret til at komme hurtigere i behandling. Det gælder både ved operation, genoptræning eller andet. Det er ikke bare rart for den ansatte. Du får også personen hurtigere tilbage på arbejde efter et endt sygdomsforløb.

Du bestemmer selv hvor stor en dækning, som du vil have. Det kommer an på hvor meget, som du vil betale for en sundhedsforsikring.

Erhvervsansvarsforsikring

Du har som privatperson med stor sandsynlighed en indboforsikring. Herunder vil der i langt de fleste tilfælde indgå en ansvarsforsikring. Men det er ikke altid tilfældet ved erhverv.

Her vil forsikringen i mange tilfælde være delt op i henholdsvis almindelig ansvarsforsikring og professionel ansvarsforsikring.

Enhver kan komme til at ødelægge noget ved en fejl. Hvis du eksempelvis er på virksomhedsbesøg hos en kunde og ved et uheld kommer til at smadre en kostbar vase, vil skaden være dækket med en almindelig erhvervsforsikring.

Det samme gælder, hvis dine ansatte er ude hos en kunde og ved en fejl kommer til at forvolde en skade. Begge scenarier vil være dækket af en almindelig ansvarsforsikring til erhverv.

Men hvad nu hvis din mekaniker kommer til at installere en motor forkert, så den bliver ødelagt? Eller hvis din IT-konsulent kommer til at gøre noget forkert ved en kundes IT-system, som giver store og omfattende problemer? Her skal du have tegnet en professionel ansvarsforsikring for at være dækket.

Begge typer af erhvervsansvarsforsikring er ikke obligatoriske, men valgfri for alle virksomheder.

Produktansvarsforsikring

Hvis en defekt ved et af dine produkter forvolder skade på en person eller en ting, kan du risikere at blive stillet til ansvar og skulle betale erstatning. Og det kan koste dig dyrt. Det kan du komme ud over ved at tegne en produktansvarsforsikring.

For at et erstatningskrav kan komme på tale, skal det være selve defekten ved produktet, der medfører en skade. Eksempler kan være, at et par cowboybukser smitter af på en sofa, eller at et franskbrød indeholder en clips, som bliver spist og forårsager indvendige skader hos en person.

Ingen virksomheder er forpligtede til at tegne en produktansvarsforsikring.

Transportforsikring

Importerer eller eksporterer du varer, kan en transportforsikring være relevant for dig. Den går ind og dækker skader, som bliver pådraget under transport. Det gælder både, hvis en vare bliver væk under transport, eller hvis den pådrager sig en skade undervejs.

En transportforsikring er valgfri for alle typer af virksomheder.

Driftstabsforsikring

Sker der en alvorlig skade på dine maskiner, bygninger eller varer, der gør, at du ikke kan opretholde en normal drift, kan du få dækket det tab, som du lider økonomisk. Du kan altså få dækket nedgang i din indtjening som følge af en skade.

Især produktionsvirksomheder kan have gavn af at tegne en driftstabsforsikring, men den kan også være relevant for andre typer af virksomheder. Det er valgfrit, om du vil tegne en driftstabsforsikring.

Udstyrs- maskine- og IT-forsikring

Skader på maskiner og IT-udstyr er dækket af denne form for forsikring. Det er en forudsætning, at maskinerne eller udstyret befinder sig på forsikringsstedet. Er der eksempelvis en vandskade i erhvervsbygningen, som fører til, at en række computere bliver ødelagt, vil forsikringen gå ind og dække.

Har du lånt en computer med hjem, hvor der så opstår en vandskade hjemme hos dig selv, er computeren ikke dækket.

Ingen virksomheder er pålagt krav om at tegne en udstyrs- maskine- og IT-forsikring.

Dit forsikringsselskab er eksperten

Uanset hvilke forsikringer, som du gerne vil tegne, er det afgørende, at du tager en snak med dit forsikringsselskab. Her kan du få hjælp til at vurdere, om du er tilstrækkeligt dækket som virksomhedsejer, og om du kan have gavn af at tegne supplerende forsikringer.

Spørg eventuelt flere forsikringsselskaber - det skader aldrig at få flere besyv af sagen.

God fornøjelse med at tegne de mest relevante erhvervsforsikringer til dig og dine ansatte!