Nu er ferieregistrering endnu smartere - både for administrator, ledere og medarbejdere

Sune Thomsen

Februar har været en yderst produktiv måned for Pento, hvor vi igen kan løfte niveauet for smart ferieadministration (vi har dog allerede præsenteret lidt af dette). Tilbage i oktober lancerede vi Pentos integrerede ferieregistrering, der spiller 100% sammen med løn. Oktober var samtidig én af vores travleste måneder, hvor vi oplevede en markant større efterspørgsel på Pentos løsning fra virksomheder med +50 medarbejdere.

Den kraftige tilvækst af kunder har resulteret i to vigtige tiltag i Pento. For det første måtte vi gøre vores onboardingsproces endnu nemmere, så en ny virksomhed kunne være køreklar inden for 5 hverdage med både konvertering af data, Nets-aftale og personlig gennemgang. For det andet fandt vi frem til en bedre formel for smartere ferieregistrering, som vi nu kan præsentere.

Hvorfor skal processen af ferieregistrering laves om?

De fleste virksomheder, der vælger Pento, kommer fra en meget manuel ferieregistrering, der involverer både Excel-ark, fælleskalender og e-mails på tværs af organisationen. Ferieregistrering er en tidsrøver og et nødvendigt onde, men alligevel er processen håbløs manuel, hvor en medarbejders ferieanmodning ofte ser således ud:

 

  1. Få et overblik af allerede godkendt ferie i afdelingen inden, der ønskes ferie
  2. Anmod om ferie hos nærmeste leder på mail
  3. Nærmeste leder skal danne sig et overblik af den øvrige afdelings godkendte ferie
  4. Medarbejderens ferieanmodning godkendes eller afvises på mail
  5. Hvis en ferieanmodning godkendes, opdateres fælleskalenderen manuelt
  6. Ferieanmodningen registreres manuelt i lønsystemet enten af HR eller Finance
  7. Eventuelle ændringer til ferieanmodningen, f.eks. aflysning, ekstra feriedage eller forkortelse af rejsen, foretages manuelt af både medarbejder, manager og admin.
  8. Læg hertil, at hvis medarbejderen samtidig har fået tildelt feriefridage, så skal der skelnes mellem dette og normale feriedage.

 

For mange medarbejdere er der samtidig en frustration i, at de ikke kender deres reelle feriebalance. Frustrationen kommer oftest som følge af, at der er anmodet og godkendt ferie ud i fremtiden, men at selve feriebalancen ikke er opdateret før den pågældende lønkørsel. I ekstreme tilfælde opdateres feriebalancen først, når medarbejderens ferie er afholdt, hvilket også giver en skævvridning i overblikket af hensatte feriepenge.

Denne frustration løser Pento ved, at alle ansatte har deres egen medarbejderprofil, hvor de kan være mere uafhængige og selv finde svar på deres løn- og feriespørgsmål. I januar opdaterede vi medarbejderprofilerne, så virksomhedens medarbejdere også kan have et overblik af deres tildelte feriefridage.

Fleksibelt og smart overblik af ferie på tværs af virksomheden

Med opdateringen af Pentos integrerede ferieværktøj får både medarbejdere, ledere og administrator et smart og fleksibelt ferieoverblik.

Der er selvfølgelig andre beføjelser i Pento, når man er løn- og ferieadministrator end hvis man blot var medarbejder. F.eks. kan administrator se alle godkendte, afviste og endda afventende ferieanmodninger på tværs af virksomheden, hvor ledere kun er interesseret i overblikket for deres egen afdeling. Den enkelte medarbejder kan selvfølgelig se egen feriestatus - både ferie der er afholdt, godkendt (til fremtidig brug), afventende såvel som afvist.  

Ferie-1
 

Kan du se fornuften i at få én automatiseret løsning for løn- og ferieadministration, er der lige nu en kampagne, hvor Pento står for selve skiftet uden beregning. Har du idéer eller spørgsmål, er vi som altid klar i chatten nede i højre hjørne af siden - vi glæder os til at høre fra dig!