Lad 2018 være året, hvor du får defineret en firmakultur

Thor Tophøj

Har du flere gange tænkt på, at det er ved at være på tide at få defineret en firmakultur? Så lad 2018 være året, hvor du får det gjort. Det nye år er en skarp anledning til at tage dine tanker om firmakultur seriøst og få defineret en.

Når først du har fået nedfældet de værdier, der kendetegner din virksomhed, har du et godt fundament for at rekruttere de rigtige medarbejdere og få din virksomhed til at bevæge sig i den rigtige retning.

Men hvad er en firmakultur egentlig? Og hvordan får du defineret den? Det vil vi se nærmere på i dette indlæg.

Firmakultur - din virksomheds DNA

Kultur er en meget uhåndgribelig størrelse - og dækker over mange forskellige ting. Men begrebet firmakultur kan helt grundlæggende set oversættes til: Den måde, som I gør tingene på i din virksomhed.

Og det tør vi godt sige uden at begive os ind i en længere granskning af diverse kulturteorier.

Den måde, som I interagerer og handler på i din virksomhed, vil udtrykke den firmakultur, som gennemsyrer stedet. Den firmakultur, som du nedfælder på papir, skal gerne være i overensstemmelse med det, der reelt set foregår på arbejdspladsen.

Ellers falder det hurtigt til jorden!

Grav de usynlige værdier og normer frem

Firmakultur er grundlæggende set de værdier og normer, som lægger til grund for de handlinger, som I foretager jer i din virksomhed. Det er de usynlige, uskrevne regler, som du skal forsøge at gøre synlige, når du definerer jeres firmakultur.

Det skal ikke bare være værdier, som du gerne vil gøre din virksomhed kendt for, men de sande værdier, som I rent faktisk praktiserer.

Har du eksempelvis defineret en værdi som ‘ung og nytænkende’, vil det virke naturligt, at tingene bliver gjort på en moderne og mere alternativ måde i din virksomhed frem for på en traditionel og konservativ måde.

Det gælder alt fra branding og PR til jeres interne kommunikation og indretning af kontoret.

Slår din virksomhed sig på at være ung og nytænkende, vil det på samme vis virke mærkeligt, hvis dine ansatte har et aldersgennemsnit på 45+, eller hvis I ikke er særligt stærke på IT-fronten.

Det forpligter at definere en firmakultur - rammer du helt ved siden af med de værdier, som du sætter op, vil det have det modsatte af en positiv effekt.

Hvorfor definere en firmakultur?

Hvad skal det egentlig gøre godt for at få defineret en firmakultur? Har det i virkeligheden nogen som helst effekt? Der er ikke bare én, men mange gode grunde til at få defineret en firmakultur.

Bliv skarp på, hvad du vil med din virksomhed

Først og fremmest er firmakultur et essentielt værktøj til at reflektere over, hvor du gerne vil hen med din virksomhed. Her tænker vi ikke på de resultater, som du gerne vil opnå, men nærmere hvilken type af virksomhed, som du gerne vil skabe:

Hvordan skal det være at arbejde i din virksomhed? Hvad vil du gerne have, at din virksomhed er kendt for? Hvad er fokus, når I løser opgaver for jeres kunder?

Først når du er helt skarp på, hvor du gerne vil hen, kan du begynde at bevæge dig i den retning. Det samme gælder for din virksomhed.

Rekrutér de rigtige medarbejdere

Når du har defineret en firmakultur, kan du bruge det aktivt, når du eksempelvis søger nye medarbejdere.

De personer, der ikke på forhånd kender noget til din virksomhed, kan nemmere få en fornemmelse for, hvad det er for en arbejdsplads, og om de passer ind, hvis de kan se beskrevet hvilke værdier, som der hersker på stedet.

Værdier er en flagrende, usynlig størrelse - netop derfor er det så godt at få dem defineret og gjort mere synlige.

Opbyg en stærk firmakultur

Firmakultur er en proces, som dine ansatte til hver en tid bør blive inddraget i. De er nemlig en del af selve firmakulturen, og de skal kunne se sig selv i de værdier, som du sætter op for virksomheden.

Ellers kan du lige så godt lade være med at definere en firmakultur.

For at opbygge en stærk firmakultur som dine medarbejdere tager til sig og praktiserer i hverdagen, skal de kunne identificere sig med og mærke de værdier, som bliver defineret.

Kan dine ansatte mærke virksomhedens værdier, kan de blive aktive medspillere og bidrage til at opbygge en endnu stærkere firmakultur, som i høj grad kan gavne din virksomhed.

Skab en skarp profil udadtil

Des stærkere en firmakultur, des bedre. Jo mere naturligt det er for dig og dine ansatte at praktisere de værdier, som er defineret i firmakulturen, des tydeligere vil det være for jeres kunder og den øvrige omverden, hvad din virksomhed står for.

Og det er på alle måder en klar fordel.

Kunderne ved, hvad de får, når de samarbejder med din virksomhed, og din virksomhed vil på alle måder stå skarpere udadtil og have en større chance for ikke at blive glemt eller overset i strømmen af konkurrenter.

Kunsten at få defineret din firmakultur

Hvordan tager du så hul på at få defineret netop din unikke firmakultur? Tidligere blev firmakultur defineret meget stringent i form af mission, vision og værdier. Men i dag er det meget individuelt, hvordan de forskellige virksomheder definerer deres firmakultur.

Det står det dig helt frit for, hvordan du vil gribe det an, men tager vi et kig på, hvordan andre gør det, så spænder det vidt. Det kan være alt fra at formulere en virksomheds ti bud til at forfatte en hel bog om sin egen kultur med bidrag fra alle ansatte.

Formen er én ting - det vigtigste er, at du får synliggjort din virksomheds værdier. Om du så vælger at opstille en række kerneværdier eller kalde det for jeres mantra eller ti bud er i princippet mindre vigtigt.

Hvordan kan du inddrage dine ansatte?

Dine ansattes input er guld værd, når du skal definere din firmakultur. Dine ansatte er en essentiel del af firmakulturen, og de kommer i høj grad også til at praktisere de værdier, som I vil highlighte. Men hvordan får du deres input på en smart og inkluderende måde?

Anonymt bidrag fra alle

En måde at gribe det an på er ved at bede alle dine medarbejdere om at komme med et bud på, hvad der karakteriserer din virksomhed. Bed dem skrive nogle linjer hver, og giv dem lov til at være anonyme, hvis de foretrækker det. Det vigtigste er, at du får deres sande mening.

Du vil som leder få meget værdifuld information her - både i forhold til dine medarbejderes opfattelse af jeres kultur, men også om deres trivsel.

Gad vide, om dine medarbejdere siger bare nogenlunde det samme? Eller om der er mange forskellige opfattelser af, hvordan det er at være ansat i din virksomhed, og hvordan I arbejder?

Her kan du få en klar fornemmelse af, om I arbejder mod det samme mål eller i hver sin retning.

Snak om firmakultur i plenum

Du kan også vælge at indkalde alle dine medarbejdere til en fælles workshop, hvor fokus er på at tale om og forsøge at definere jeres firmakultur. Diskuter eventuelt i grupper, hvad der kendetegner og gennemsyrer virksomheden, eller lad hver enkelt person komme med sit bidrag i plenum.

Her er der mulighed for, at alle kan blive hørt, og alle har indflydelse på det resultat, som I ender ud med.

Lad være at sejle i din egen sø

Lad være at begå den fejl at definere din virksomheds kultur på egen hånd. Du vil opnå et minimum af engagement fra dine medarbejdere, og den definition, som du laver, vil forblive en definition - og ikke noget, som reelt set vil blive praktiseret i din virksomhed.

Skal en firmakultur være med til at løfte din virksomhed, skal I løfte i flok.