Kilometerpenge og andre satser stiger i 2018: Her er overblikket

Sune Thomsen

Selvom du snart kan skrive 2018 på dine fakturaer, er alt ved det gamle. Vanen tro belønner SKAT os nemlig med nye beløbsgrænser, når vi bevæger os ind i et nyt kalenderår. Du kan allerede nu begynde at forberede dig på, hvordan verden ser ud, når vi kommer hen til den første januar.

SKAT har allerede offentliggjort, hvordan de nye takster kommer til at se ud. I indlægget her vil vi opsummere de nye satser for 2018, som er relevante i virksomhedsregi. Du kan blandt andet se, hvad der er af ændringer, når det kommer til personalegoder, pensionsindbetalinger og topskat.

Alt, hvad der skal til for, at du kan komme godt og velforberedt ind i det nye år - klar til lønudbetaling og betaling af diæter med nye satser.

Gengangere og nye drenge i klassen

Der er som altid en del beløbsgrænser, der har ændret sig. Men der er også flere satser, der er status quo i forhold til sidste år. Vi vil nu dykke ind i de forskellige kategorier, der har relevans for dig som virksomhedsejer, for at give dig et overblik over, hvor der er sket ændringer i forhold til 2017.

Vi har markeret alle nye satser med fed skrift. Så er det nemt for dig at danne dig et overblik over, hvor der er nyt under solen.

Nye skattetakster  

Skattetaksterne ændrer sig fra år til år - og 2018 er ingen undtagelse.

Der er gode nyheder til dig, der tjener så meget, at du skal betale topskat. Bundgrænsen for topskat stiger nemlig betydeligt i det nye år. Det betyder altså, at du nu kan trække et større beløb ud i løn til dig selv månedligt, hvoraf du slipper for at skulle betale topskat. Det kan da kaldes en glædelig nyhed, ikke?

Hvad enten du betaler topskat eller ej, kommer en mindre stigning i personfradraget dig til gode. Det kan alle få glæde af i 2018.

Sæt dig godt ind i de nye skattesatser, så du får helt styr på, hvor meget du kan trække ud i løn månedligt - uden at komme i karambolage med topskatten.


SKAT

TAKST 2017

TAKST 2018

Bundskat

10,08 %

11,15 %

Topskat

15 %

15 %

Bundgrænse for topskat

479.600 kr.

498.900 kr.

Arbejdsmarkedsbidrag

8 %

8 %

Beskæftigelsesfradrag

(maksimalt)

30.000 kr.

33.300 kr.

Beskæftigelsesfradrag

(procent)

8,75 %

9,50 %

Jubilæumsgratiale/

Fratrædelsesgodtgørelse

(bundgrænse)

8.000 kr.

8.000 kr.

Personfradrag (over 18)

45.000 kr.

46.000 kr.

Personfradrag (under 18)

33.800 kr.

34.500 kr.

Skatteloft

(personlig indkomst)

51,95 %

52,02 %

Skatteloft

(positiv nettokapitalindkomst)

42 %

42 %

 

Nye satser for pensionsindbetaling

Er du allerede godt i gang med at spare op til pension? Du kan i det nye år indbetale endnu mere til din pension. Det gælder både, hvis du betaler til en ratepension eller til en aldersopsparing. Fradraget stiger på samme vis, så du har mulighed for at trække flere penge fra i skat, når du indbetaler til dine pensionsordninger.

Satserne nedenfor stiger alle en smule, men det er ikke store beløb, som det drejer sig om. Men det er dog værd at tage med. Når du sparer op til din alderdom, strækker det sig over en lang årrække, og der kan selv mindre beløb nå at stige en betydelig del.

Hav de nye tal for pension in mente, når du fastsætter det beløb, som du vil indbetale til din pension i 2018.


PENSION

TAKST 2017

TAKST 2018

Aldersopsparing

/aldersforsikring

/supplerende engangssum

29.600 kr.

30.200 kr.

Opfyldningsfradrag for pensionsindbetalinger

49.300 kr.

50.400 kr.

Ratepension og ophørende alderspension (maksimumsgrænse)

53.500 kr.

54.700 kr.

 

Nye beløbsgrænser for personalegoder

Giver du dine ansatte julegaver? Eller fri telefon? Personalegoder dækker over alt fra firmagaver til fri computer eller telefon. Når vi ser på satserne for personalegoder og firmagaver, sker der kun få ændringer efter årsskiftet.

Beløbsgrænsen for julegaver og andre gaver i løbet af året ligger på det samme niveau, men når det kommer til personalegoder i sammenhæng med arbejdet, er der sket en mindre stigning. Det samme gælder, når vi ser på værdi af fri telefon, computer og internet. Her kan du også tage en mindre stigning med dig ind i det nye år.

Vær opmærksom på de nye tal, hvis du står over for indkøb af gaver eller elektronik til dine ansatte i det nye år.


PERSONALEGODER

TAKST 2017

TAKST 2018

Personalegoder med konkret sammenhæng med arbejdet (bagatelgrænse)

5.900 kr.

6.100 kr.

Personalegoder uden konkret sammenhæng med arbejdet (bagatelgrænse)

1.100 kr.

1.100 kr.

Værdi af fri bil

160.000 kr.

160.000 kr.

Værdi af fri bil

(indtil 300.000 kr.)

25 %

25 %

Værdi af fri bil

(over 300.000 kr.)

20 %

20 %

Værdi af fri telefon, computer og internet

2.700 kr.

2.800 kr.

Julegaver fra arbejdsgiver (skattefri)

800 kr.

800 kr.

 

Nye satser for diæter og rejsegodtgørelse

Rejser du eller dine ansatte tit i forbindelse med arbejdet? Så er de nye takster for rejsegodtgørelse interessant for dig at kende til. Alle de takster for rejsegodtgørelse, som vi har valgt at tage med, er steget en anelse. Det gælder både diæter, logi og rejsegodtgørelsessats.

Husk de nye tal, når du laver rejseafregninger for dig selv og dine ansatte i det nye år.


REJSEGODTGØRELSE

TAKST 2017

TAKST 2018

Kostgodtgørelse per døgn

487 kr.

498 kr.

Logigodtgørelse (per døgn)

209 kr.

214 kr.

Rejsegodtgørelsessats

152 kr.

156 kr.

 

Nye satser for kørselsfradrag

Den sidste kategori, som vi har valgt at tage med, er befordring. Befordring er det samme som kørselsfradrag, og det dækker over kørsel til og fra arbejde. Kører du eller en ansat mere end 25 km til og fra arbejde, er fradraget, som du kan ansøge om, steget med en enkelt øre. Det kommer nu op på 194 øre per km.

Indkomstgrænsen for at kunne søge om ekstra befordringsbidrag er også sat op. Du kan nu tjene op til 272.100 kr. og stadig have ret til et ekstra kørselsfradrag.


KØRSEL

TAKST 2017

TAKST 2018

Kørselsfradrag (25-120 km)

193 øre per km

194 øre per km

Kørselsfradrag

(over 120 km)

97 øre per km

97 øre per km

Kørselsfradrag

(indkomstgrænse for ekstra befordringsfradrag)

266.200 kr.

272.100 kr.

Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel op til 20.000 km per år)

353 øre per km

354 øre per km

Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel over 20.000 km per år)

193 øre per km

194 øre per km

 

Mangler der et punkt på listen?

Listen med takster fra SKAT er flere sider lang. Der findes også satser for familier med børn og boligejere. Vi har begrænset os i indlægget her ved udelukkende at tage de takster med, som i vores optik er relevante for flertallet af virksomhedsejere. Men der findes altså mange flere.

Har du brug for andre satser, end du finder her på vores liste, kan du se den fulde liste på SKATs hjemmeside.

God fornøjelse med at implementere de nye satser i 2018!