Den nye generation af medarbejdere: Sådan fastholder du dem

Sune Thomsen

Er du sprunget ud som iværksætter og i gang med at etablere din forretning, eller er I en mindre virksomhed med begrænsede ressourcer? Så har du måske ikke kapital nok endnu til at konkurrere med de store og veletablerede virksomheder i din branche, når det kommer til at tilbyde dine ansatte høje lønninger.

Men der er heldigvis mange andre knapper, som du kan trykke på, når det kommer til at fastholde dine medarbejdere.

Den nye generation af medarbejdere, som de unge i dag repræsenterer, stiller helt andre krav til deres arbejdsplads. Èn ting er løn - en anden ting er medindflydelse og ansvar. Og det forventer den nye generation af medarbejdere i dag at få.

I det her indlæg vil vi give dig gode råd til, hvad du kan gøre for at gøre din virksomhed til en mere attraktiv arbejdsplads.

1. Få styr på de basale vilkår

For at dine medarbejdere anser din virksomhed som en arbejdsplads, de kan se en fremtid i, er der nogle helt basale parametre, som skal være på plads.

Du skal tilbyde dem en acceptabel løn, de fysiske omgivelser skal spille, og du skal udvise dem en vis grad af tillid.

Det duer altså ikke at tilbyde en for lav løn eller at overvåge dine medarbejdere i alt, hvad de foretager sig i løbet af deres arbejdsdag. Så kan du godt skyde en hvid pil efter at have de samme ansatte gennem flere år. Ihvertfald hvis vi lytter til, hvad de kloge videnskabsfolk mener. Og det lyder jo sådan set også meget fornuftigt, ikke?

Hvad siger de kloge hoveder?

Tager du et blik ind i verdenen af teoretikere, som elsker at opstille diverse motivationsteorier, kan du ikke komme uden om at få styr på de helt grundlæggende faktorer. I hvert fald ikke hvis du gerne vil opbygge et sundt arbejdsmiljø, hvor dine medarbejdere trives og udvikler sig. Og hvor de har lyst til at blive - også i længden.

Faktorer som løn, fysiske omgivelser og tillid bliver anset som faktorer, der alene er med til at forebygge, at dine ansatte synes, at verden ser grønnere ud på den anden side. De har ikke i sig selv en motiverende effekt. De ligger nederst i behovspyramiden - og skal altså være opfyldt som grobund for reel motivation.

Hvordan ser det ud i din virksomhed? Tilbyder du dine medarbejdere rimelige kår? Hvis du gør, kan du vende blikket mod, hvad du kan gøre endnu bedre. Vi går nu videre til råd nummer to, der handler om feedback.

2. Giv konstruktiv feedback - både negativ og positiv

I en travl hverdag på kontoret er det nemt at glemme at give ris og ros. Men feedback er uundværlig, hvis du gerne vil have dine medarbejdere til at føle, at de giver noget af værdi.

Får dine medarbejdere ingen feedback, aner de ikke, hvor de står, og om de reelt set tilfører nogen form for værdi til virksomheden. Og det motiverer de færreste.

Det kan være helt ned i det små som at give et skulderklap, når en opgave er blevet løst på tilfredsstillende vis, eller en anerkendelse i form af kage på en fredag, fordi holdet sammen har performet godt og afsluttet en krævende opgave.

Kan du blive bedre til at give dine medarbejdere et skulderklap fra tid til anden? Eller til at samle op, hvis en opgave er gået skidt, og tage en konstruktiv snak om, hvordan det kan blive gjort bedre næste gang? Næste råd er at tage et kig på dine ansattes arbejdstider.

3. Tilbyd fleksible arbejdstider

Skal dine medarbejdere møde ind på et bestemt tidspunkt hver morgen? Eller har de frihed til selv at bestemme, hvordan det passer bedst ind i deres familieliv?

Begrebet fleksible arbejdstider bliver mere og mere udbredt på de danske arbejdspladser, og det samme gælder hjemmearbejdsdage. De digitale medier gør det nemmere at arbejde hjemmefra eller på skæve tidspunkter. Og hvorfor ikke udnytte det til at give dine ansatte mere fleksibilitet?

Du kan også lade dig inspirere af de virksomheder, der tilbyder sine ansatte en fire-dages arbejdsuge eller en arbejdsuge på 30 timer. Der er mange måder at gøre det på, og kunsten er at finde netop den gyldne vej, som matcher din virksomhed og dine medarbejdere.

Personalegode og konkurrencefordel

Fleksibilitet er en gode, som rigtig mange ansatte vil sætte stor pris på. Giver det mening i din virksomhed, hvis bare en fast person møder ind til klokken otte hver dag, og de andre så selv bestemmer, hvornår de vil komme i tidsspændet mellem otte og ni, så tag en snak med dine ansatte om den mulighed.

Det vil lette mange småbørnsforældres eller pendleres hverdag - og give din arbejdsplads et stort plus i deres bog.

Bliver de tilbudt et andet job, vil de sikkert sammenligne med, om de har den samme mulighed her. Har de ikke det, har du en klar konkurrencefordel.

Faktisk er den stigende tendens med at have fokus på medarbejdernes work-life-balance meget populært i udlandet. Flere succesfulde virksomheder beretter om, at netop det parameter gør, at de kan tiltrække dygtige medarbejdere fra udlandet.

Pento - hele verdens arbejdsplads

Hos Pento gør vi det på vores helt egen måde. Vi har ikke et et fysisk kontor, hvor alle møder ind og arbejder på samme tid. Vi hyrer i stedet de bedste til de stillinger, som vi slår op, og tilbyder dem en kontorplads, hvor end de er henne i verden.

Det giver os alle en enorm fleksibilitet og den fordel, at vi kan tage vores job med os, hvis vi vælger at flytte sammen med kæresten i en anden by eller at rejse ud i verden på eventyr.

Det tror vi på er med til at fastholde de dygtigste medarbejdere.

Ingen faste arbejdstider

Hos Pento arbejder vi heller ikke med faste arbejdstider, men måler i stedet  alle medarbejderes indsats udelukkende på deres output. Når vi vælger at gøre det på den måde, får vi alle en større frihed til at tilrettelægge vores arbejdsdag.

Det vigtigste for os er, at alle når deres mål inden for den fastlagte deadline. Det betyder, at der bliver lagt en anden energi i arbejdet, når der bliver arbejdet, fordi alle på holdet ved, at de ikke bliver målt på den tid, som de bruger, men i stedet på resultatet.

Det giver hver enkelt medarbejder en følelse af, at alle har respekt for deres arbejde og tillid til, at de løser deres opgaver. Det kan vi mærke, giver os alle en lyst og motivation til at give en masse tilbage til hinanden.

Næste råd fortsætter i samme tråd og handler om medbestemmelse.

4. Giv medindflydelse og medbestemmelse

Medbestemmelse er mange ting. Det vedrører alt fra at kunne være med til at bestemme sine egne arbejdstider til at have indflydelse på de arbejdsopgaver, som lander på ens bord. Det ansvar, der følger med at have medindflydelse, giver et boost på motivationskontoen, og giver lyst til at give noget tilbage.

Den nye generation af medarbejdere er ikke blege for at stille krav. Og de forventer simpelthen, at de bliver tildelt en vis grad af ansvar og medindflydelse. Giver du dem ikke det, er der mange andre jobs, som de kan gå efter, hvor de får det, som de søger.

Formelle samtaler vs uformelle samtaler

MUS-samtaler har tidligere været meget anvendte og er det stadig i mange organisationer. De har en tendens til at tage form som en relativ formel samtale, og er det den eneste anledning som, du som leder bruger til at give dine ansatte feedback, er det en dårlig ide.

Vejen frem er at have en god og løbende kommunikation, hvor der både er plads til feedback og at give udtryk for, hvad der skal til for, at den enkelte medarbejder trives og udvikler sig på sin arbejdsplads.

Det kan både være kommunikation i det daglige eller på ugentlige statusmøder.

Har du af og til en føler ude for at finde ud af hvilke opgaver, de enkelte medarbejdere foretrækker at løse? Inddrager du dem i beslutninger, som vedrører deres arbejdsuge eller nye initiativer på kontoret? Har du taget en snak med dem om, hvordan deres worklife-balance ser ud?

Når du kender dine ansatte godt, er det nemmere at tage de mere formelle samtaler. Det leder os hen til næste punkt, som handler om fællesskab og sociale relationer.

5. Opbyg et fællesskab på arbejdspladsen

De sociale relationer har stor betydning på en arbejdsplads. Tonen og stemningen på kontoret er afgørende for, hvordan de enkelte medarbejdere trives. Des flere uformelle snakke, der finder sted, des bedre flyder kommunikationen generelt. Også når der bliver samarbejdet om specifikke opgaver.

Men hvordan skaber du en sund firmakultur, hvor de ansatte kender hinanden og har lyst til at dele viden med hinanden?

Første sted at starte er at tage initiativ til sociale arrangementer. En ting er den årlige julefrokost eller sommerfrokost, der er et glimrende sted at sætte ind, men prøv også at tænke det sociale aspekt ind i hverdagen.

Hverdagstræning eller fælles frokostpause

Et godt sted at tage fat, hvis I sidder på kontor sammen, er at spise frokost sammen, følges til morgentræning, løbe sammen efter arbejde eller drikke en fredagsøl efter fyraften. Mange bække små kan i mange tilfælde være vejen frem.

Find frem til de muligheder, der passer bedst til din virksomhed og jeres måde at arbejde på.

God fornøjelse med at gøre din virksomhed til det bedste sted at arbejde!