7 råd til den gode lønforhandling som arbejdsgiver

Sune Thomsen

Gruer du som arbejdsgiver for en kommende lønforhandling, hvor du vil blive mødt med et krav om at kaste flere penge i lønpuljen?

Nogle samtaler er bare nemmere og mere lige til at gå til end andre. Og forhandling af løn er sjældent på listen over top-ti, når det kommer til samtaleemner - hverken for ansatte eller for arbejdsgivere.

Men hvad kan du som arbejdsgiver gøre for, at den årlige lønforhandling udvikler sig til en win-win-situation, hvor begge parter får noget med sig derfra?

Vi vil her komme med en række bud på, hvad du kan gøre dig af overvejelser, inden du sætter dig til forhandlingsbordet med en af dine ansatte.

1. Stil krav til din medarbejder

Lønforhandling bliver af mange anset som et nødvendigt onde. Især fra arbejdsgiverens side. Du vil nemlig blive mødt med et krav om at punge ud med flere lønkroner eller tilbyde andre former for attraktive personalegoder. Men behøver det virkelig være sådan?

Hvad med at anskue en lønforhandling som en gensidig forhandlingssituation, hvor begge parter gerne skal gå derfra med en følelse af at have opnået noget af værdi?

Det gør samtalen nemmere at gå til - og så føler du som arbejdsgiver heller ikke, at det bare er et spørgsmål om kroner og ører, men nærmere give-and-take.

Overvej inden samtalen, hvad du kan kræve af din medarbejder som bytte for et tillæg eller en lønstigning. Flere ansvarsområder, mere fleksibilitet eller noget helt tredje? Spørg gerne ind til, hvad din medarbejder ser som sit udviklingspotentiale, og hvordan du kan hjælpe hende eller ham i den retning.

2. Forbered dig grundigt

Forberedelse er et nøgleord, når vi taler lønforhandling. Er du helt skarp på, hvad du kan tilbyde, hvor din smertegrænse går, hvad medarbejderen får nu, og hvad andre i samme branche får i snit, så har du et godt udgangspunkt for at tale løn.

Men det kan også give rigtig god mening at overveje, hvad du kan tilbyde udover løn. Det kan være, at ønsket om en hjemmearbejdsdag tæller højt, eller at det vil give mening at tilbyde gratis telefon.

Vil medarbejderen gerne efteruddanne sig og tilegne sig nye kompetencer, kan det også komme i spil som en del af lønforhandlingen. Enten i form af kurser eller tildeling af nye arbejdsopgaver. Der er mange knapper at trykke på - kunsten er at finde netop den knap, som tænder den enkelte medarbejder.

Lønforhandling kan altså med fordel handle om meget andet end kroner og ører. Er der uenighed, kan I nemmere mødes på anden vis, hvis du på forhånd har gennemtænkt, hvad du ellers kan bringe i spil.

3. Skab en behagelig stemning

Det skal gerne være en god oplevelse at gå til en lønforhandling. Du skal også kunne se din medarbejder i øjnene, når samtalen er ovre. Selvom I ikke nødvendigvis er enige, kan I sagtens have en konstruktiv dialog, hvor der er plads til begge parters synspunkter.

Du kan som arbejdsgiver gøre dit til, at det bliver behageligt at tale løn. Lyt til din medarbejder og anerkend det udspil, der bliver fremlagt. Også selvom du ikke er helt enig.

Er du nødt til at afvise udspillet, så kom med et alternativ og bring andre motivationsfaktorer i spil. I skal gerne begge forlade rummet med en god følelse.

Har du en række forhandlingspunkter klar, bliver det nemmere for dig at afvise din medarbejders ønske. Du kan tilbyde en lavere stigning, men har så andre parametre, der kan blive kastet oven i hatten.

4. Tag noter - og få dem bekræftet

For at være helt sikker på at I taler det samme sprog og ikke misforstår hinanden, så er det en god ide at tage noter undervejs. Ellers kan du nemt komme til at fremstå i et uheldigt lys, hvis du til næste lønkørsel udbetaler en lavere sats end den, som din medarbejder mener, at I er blevet enige om.

Lav gerne et tillæg til din medarbejders kontrakt og del den med ham eller hende. Alternativt kan du også bede din medarbejder bekræfte på mail eller anden vis, hvad I er kommet frem til under jeres lønforhandling.

Det vigtigste er, at du sikrer dig, at I er enige.

Skriver du din medarbejders ønsker til løn og ansvarsområder ned, er det også guld værd at kunne finde frem næste gang, hvor I skal forhandle løn.

5. Vær klar i spyttet

For ikke at efterlade din medarbejder med tvivlsspørgsmål bør du være klar i din kommunikation. Kan du ikke tilbyde den lønbonus, som din medarbejder ytrer ønske om, så meld det klart ud.

Et nej kan sagtens være venligt og respektfuldt. Især hvis det åbner op for alternativer.

Det kan både være i forhold til, hvad du kan tilbyde i stedet, men også åbne op for en snak om, hvad der skal til for at komme derhen på længere sigt.

Ønsker din medarbejder en højere løn, end du kan eller vil betale på nuværende tidspunkt, kan du eksempelvis gøre det tydeligt, hvad der skal til for, at det kan komme til at ske på sigt.

Og så kan du samtidig åbne op for, at du er fleksibel og modtagelig for at indføre andre goder, som giver din medarbejder en arbejdsmæssig værdi. Hvad enten det så er en ny titel, andre arbejdsopgaver, en kursusbevilling, indførelse af flekstid eller noget helt fjerde.

6. Sæt en dato for næste lønforhandling

Fremgår det ikke allerede af ansættelseskontrakten, så kan det være en god ide at aftale, hvornår I skal tale om løn igen. Ganske enkelt for at forventningsafstemme.

Forhandler din medarbejder løn ud fra, at det skal ske halvårligt, mens din tanke er, at det kun skal ske en gang årligt, så har I ikke det samme udgangspunkt.

Og du kan risikere, at din medarbejder bliver slemt skuffet, hvis du efter at være blevet inviteret til en lønsamtale melder tilbage, at det først skal foregå seks måneder senere.

7. Spørg din medarbejder direkte

Det kan være svært at tyde, om en medarbejder er tilfreds med det, som I kommer frem til under en lønforhandling. Især hvis det er en person, som du ikke selv arbejder tæt sammen med i det daglige.

Undlad at afslutte samtalen, før du ved, hvor du har din medarbejder. Spørg derfor direkte, hvad din medarbejder synes om udfaldet. Er det en løsning, som I begge er tilfredse med? Eller er det ikke noget at råbe hurra for set fra din medarbejders side?

Er din medarbejder ikke tilfreds med resultatet af jeres lønforhandling, er det rarest for dig at få besked. Så har du mulighed for at foreslå en ny dato for forhandling inden for en overskuelig tidshorisont - eller i det mindste få vished om, at din medarbejder ikke er interesseret i at slå rødder i din virksomhed.

Blog post ad - medarbejderadgang