Løn og personalegoder, Ferie, Lønsystem

20 grunde til at vores kunder skiftede deres gamle lønsystem ud med Pento

Det totale antal af medarbejdere, der får løn, ændrer sig ikke særligt meget hvert år. Derfor kommer langt de fleste af vores nye kunder fra et andet lønsystem. Men hvorfor skifter de? Her er 20 af de grunde, som vi hører mest:

#1: Integreret ferieregistrering

Løn- og ferieadministration påvirker indbyrdes hinanden, og derfor skal de ikke håndteres hver for sig. Mange virksomheder bruger fortsat Excel-ark, whiteboards i kantinen, eller en uoverskuelig fælleskalender til at holde overblikket over ferie. Med Pento spiller det hele sammen, og medarbejderen har hele tiden et klart overblik over deres egen ferie. Det betyder også, at lønadministrator aldrig manuelt taster ferie ind i lønsystemet - det hele flyder automatisk ind og bliver en del af lønkørslen hver måned.

#2: Intuitivt overblik over feriepengeforpligtelser

Ofte har man ikke et reelt overblik af feriepengeforpligtelser per dags dato, og skal selv regne det ud. Dét giver Pento. Vi har endda en opdateret version klar lige om hjørnet, så man kan se dags dato - i real-time - hvad virksomhedens forpligtelser er. Både opgjort i dage såvel som kroner og ører.

#3: Automatisk onboarding uden personfølsomme e-mails

I dag onboarder mange virksomheder typisk nye medarbejderes stamdata via e-mails, men det er de færreste, der får slettet disse e-mails efterfølgende. I Pento kan medarbejderne onboarde sig selv direkte i lønsystemet. Udover, at det hjælper virksomheden med at overholde persondataloven, er det også både hurtigere væsentlig smartere.

Screenshot 2019-03-08 10.12.21

#4: Fleksibelt overblik over indberetninger til eIndkomst

Virksomhedens indberetninger til eIndkomst er vigtige at holde overblikket over, når lønnen skal afstemmes. Dette kan være et stort irritationsmoment under især årsafstemningen, hvor eventuelle differencer kan være svære at finde frem til. I Pento er overblikket fleksibelt og dynamisk, og du kan hurtigt tjekke om tallene stemmer med dem der står i eIndkomst.

#5: Et dashboard med adgang til flere selskaber fra ét login

Flere af Pentos kunder administrerer flere selskaber. Det kan være koncerner, eller bogholdere, der hjælper flere af deres kunder med at udbetale løn. Med Pento får man ét reelt overblik af alle ens virksomheder i stedet for at skulle tilgå hver enkelt virksomhed via forskellige logins, eller drop-down-menuer. På den måde får man et langt bedre overblik over de selskaber man har adgang til, og kan hurtigt tilgå dem alle direkte fra sit dashboard.

Screenshot 2018-04-26 17.03

#6: Medarbejderprofiler

Medarbejderne kræver indsigt, og derfor skal de selv kunne ændre deres skattekort, ændre bank- og kontaktoplysninger, indrapportere ferie- og timeregistrering og få svar på deres lønrelaterede spørgsmål på egen hånd. Med Pento kan virksomheden give deres medarbejdere deres eget login, så lønoplevelsen for medarbejderen ikke længere kun er en ulæselig lønseddel.

#7: Pento viser dig differencen fra sidste måned

Mange medarbejdere har månedlige variabler i form af løntillæg, fradrag, bruttolønsordninger m.fl. Disse ændringer ift. medarbejdernes forrige løn, har administrator brug for at kunne se, fordi det minimerer fejl betragteligt. Skulle du f.eks. komme til at taste et 0 for meget, vil du hurtigt kunne se at stigningen ikke stemmer overens med det, du havde forventet. Og ja, dét får man i Pento - både pr. medarbejder og totalt.

Screenshot 2019-03-08 10.24.27

#8: Historik af ændringer

Ofte er der flere personer inde over en lønkørsel. Hvis f.eks et antal feriedage automatisk dukker op i lønkørslen, kan administratoren i Pento altid se hvem der har godkendt dataen. Det er derfor altid nemt at finde frem til kilden på dataten, hvis man har behov for at undersøge den nærmere.

#9: Pento gemmer automatisk ændringer i lønkørslen

Det hænder, at man som lønadministrator har flere bolde i luften under en lønkørsel. Derfor gemmer Pento automatisk alle indtastninger løbende, mens lønkørslen bliver eksekveret. På den måde mister man ikke indtastninger, hvis man undervejs har brug for en ny kop kaffe, og du skal ikke hele tiden huske at klikke på “gem ændringer”.

#10: Proaktiv indhentning af diæter

Det giver mening, at medarbejderne selv kan registrere diæter og få disse automatisk godkendt af nærmeste leder. Pento gør det smidigere for medarbejderne, og samtidig smartere for administratorer, der kan opsætte automatiske reminders, så det hele foregår proaktivt.

#11: Betalingstidslinje for transaktioner

De forskellige transaktioner, der foretages gennem Nets er ofte kryptiske. Administrator bliver i Pento præsenteret for en tidslinje, der viser hvornår transaktionerne bliver foretaget. Det giver en bedre forståelse for hvornår betalingerne sker, og hjælper med at tyde de beskrivelser Nets giver betalingerne i banken.

Screenshot 2019-03-08 10.26.20

#12: Automatisk reducering pga. manglende feriedage

Har en medarbejder afholdt mere ferie end vedkommende har opsparet, sørger Pento automatisk for at reducere lønnen pga. manglende opsparede feriedage. Selvfølgelig har man muligheden for at slå dette fra med ét klik.

Screenshot 2019-03-08 10.32.33

#13: Adgang til feriefridage

Har man som virksomhed tildelt medarbejderne feriefridage er disse selvfølgelig tilgængelige for medarbejderne i Pento, så de, ligesom med almindelige feriedage, altid ved, hvor mange de har tilbage.

#14: Opret ubegrænsede lønsatser og navngiv dem som du vil

Der skal være ubegrænset mulighed for at oprette lønsatser, og navngive disse alt efter hvordan det bedst hænger sammen for virksomheden og medarbejderne. Ved at konkretisere lønarter i Pento på f.eks. nat- eller søndagstillæg, ved medarbejderne også nøjagtigt, hvad de lønnes for, da dette står klart udspecificeret i deres løn.

#15: Ubegrænset antal pensionsordninger

Mange medarbejdere såvel som virksomheder har flere pensionsordninger, og der skal selvfølgelig ikke være restriktioner på dette. F.eks. er det meget ofte, at en medarbejder har én ordning, hvor virksomheden har en anden - eller at medarbejderen vælger at indbetale til en særskilt pension udover firmapensionen - og dette understøttes selvfølgelig i Pento.

#16: Antal af indbetalere på pensionsordningen

Der skal heller ikke være restriktioner på, hvor mange forskellige indbetalere man kan have på en pensionsordning. Hvis medarbejderne (eller arbejdsgiveren) gerne vil indbetale både et fast beløb samt en procentdel af lønnen, er dette muligt for begge parter i Pento.

Screenshot 2019-03-08 10.34.50

#17: Ubegrænset bruttolønsordninger

Bruttolønsordninger som f.eks. massage, frisør, pendler- og parkeringskort osv. skal være muligt. I Pento kan virksomheden navngive og bestemme beløbet for ordningerne, så de passer præcist til det givne setup. Samtidig kan medarbejderne nemt aflæse dette, når de får deres løn.

#18: Ubegrænsede løntillæg og fradrag

Der skal være ubegrænset mulighed for at navngive og bestemme beløbet for både tillæg og fradrag. I Pento har administrator et godt overblik af disse, og samtidig får den enkelte medarbejder udspecificeret, hvorfor de enten har fået mere eller mindre i løn. Dette er ofte en af kilderne til frustration hos medarbejderen, så det gør derfor også administratorens arbejde bedre, da der ikke længere kommer ligeså mange spørgsmål.

#19: Hyppigere indhentning af skattekort

Lønsystemet skal indhente medarbejdernes skattekort løbende og automatisk - og gerne oftere end én gang i døgnet. Samtidig er denne funktion mulig for både administrator såvel som medarbejderen i Pento, så et nyt skattekort kan gennemtvinges, hvis forskudsopgørelsen f.eks. er blevet ændret for nyligt.

#20: Fleksibilitet ift. deadline for lønkørslen

Administrator skal have muligheden for at godkende en lønkørsel, f.eks. i starten af måneden, og derefter tage på ferie, velvidende om, at lønkørsel automatisk bliver eksekveret. I Pento er man ikke tvunget til at logge ind på dagen for deadline. Når du har godkendt en lønkørsel, vil du desuden altid kunne rette i den frem til deadline. Din lønkørsel er altså ikke “skrevet i sten”, bare fordi du har bekræftet den.